Test af hormonforstyrrende stoffer

Danmark har gennem mange år lagt pres på, for at få skærpet reguleringen af hormonforstyrrende stoffer. Nu har EU’s komité for kemikalieregulering netop vedtaget, at indføre nye krav til industrien, der omfatter obligatoriske test for både hormonforstyrrende effekter og skader [...]