>2015

EU ønsker hårdere kurs overfor skadelig kemi.

I dag afholdes i en konference i Bruxelles, hvor det skal diskuteres, hvordan der kan skaffes forbedringer på følgende fem områder: Industriens registreringer under REACH, Kontrol med særligt problematiske stoffer, Hormonforstyrrende stoffer, Nanomate­rialer, Problematiske stoffer i importerede varer. Der ønskes pres på [...]

Arbejdstilsynet får udvidede beføjelser til at give adm. bøder ift. kemikalier

Bekendtgørelsen om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er ændret pr. 3. oktober. Teksten i bek. ved kemiske stoffer er ændret til, at der nu kan gives administrative bøder ved: Arbejde med stoffer og materiale, hvor der gælder et [...]

Ny SDS vejledning fra ECHA

Se den ny vejledning til udarbejdelse af SDS fra ECHA her.

Ny branchevejledning fra I-Bar vedr. håndtering af kemikalier på arbejdspladsen   

Vejledningen om kemikalier indeholder bl.a. gode råd til hvordan man for styr på kemikalierne på arbejdspladsen, herunder Kemisk APV, brug af værnemidler, oplag, skiltning og substitution.

Cirkulær økonomi betaler sig – både for virksomheden og for samfundet 

7.000 mia. kroner om året globalt set, så stort er potentialet, hvis vi kan skabe en grønnere og mere cirkulær økonomi, hvor affald bliver forebygget og produkter i højere grad bliver genanvendt. Hvad er cirkulær økonomi? Det handler om at udnytte de [...]