>>april

Fire Phthalater forbydes i alt elektronik i EU fra 2019 

Fra 2019 vil 4 phthalater blive forbudt i alt elektronik i EU. Forbuddet gennemføres via RoHS direktivet. De 4 phthalater bliver brugt som blødgørere i plast og er mistænkt for at være hormonforstyrende

Ny ph-d afhandling: én ud af tre allergiske reaktioner opdages ikke ved test.

Ny ph-d afhandling fra Videncenter for Allergi viser, at der var fejl eller mangler i næsten hvert femte sikkerhedsdatablad ud fra et medicinsk synspunkt i forhold til allergiudredning. Den mest almindelige mangel var, at sikkerhedsdatabladene (SDS) ikke var mærket med de risikosætninger, [...]