>>oktober

EU ønsker hårdere kurs overfor skadelig kemi.

I dag afholdes i en konference i Bruxelles, hvor det skal diskuteres, hvordan der kan skaffes forbedringer på følgende fem områder: Industriens registreringer under REACH, Kontrol med særligt problematiske stoffer, Hormonforstyrrende stoffer, Nanomate­rialer, Problematiske stoffer i importerede varer. Der ønskes pres på [...]

Arbejdstilsynet får udvidede beføjelser til at give adm. bøder ift. kemikalier

Bekendtgørelsen om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er ændret pr. 3. oktober. Teksten i bek. ved kemiske stoffer er ændret til, at der nu kan gives administrative bøder ved: Arbejde med stoffer og materiale, hvor der gælder et [...]