EU afgørelse der vedrører det danske produktregister  

EU Domstolen har afgjort, at selv om industrien allerede skal registrere deres stoffer hos det Europæiske Kemikalieagentur efter REACH-forordningen, kan medlemslandene også kræve, at kemiske produkter skal registreres i nationale databaser som de danske og svenske produktregistre, hvis oplysningerne er [...]