Arbejdsmiljøregler om epoxy og isocyanater skal efterleves

Arbejdsmiljørådet har på initiativ af beskæftigelsesministeren nedsat en arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at arbejdsmiljøreglerne efterleves i det daglige arbejde. Arbejdsgruppen starter sit arbejde efter sommerferien.