>2017

Hvad er hormonforstyrrende stoffer?

Miljøstyrelsen har lige offentliggjort en ny rapport der viser, at der er grund til at bevare fokus på børn og ufødtes udsættelse for problematiske stoffer særligt de hormonforstyrrende. Læs også denne artikel om hvad hormonforstyrrende stoffer er og hvordan de påvirker vores krop: Hvad [...]

Stramninger på methylisothiazolinon (MI) i EU

EU forbød i februar at bruge det allergifremkaldende konserveringsmidlet MI i "stay on" kosmetiske produkter og nu har EU-landene besluttet at sænke den tilladte grænse for mængden af MI i al anden kosmetik som shampoo og sæbe med 85 %. [...]

2017-03-CLP mærkning

Ingen produkter med gammel faremærkning efter 1. juni 2017 Marts 2017 Salg af kemiske blandinger med ”gammel” orange mærkning Kemiske blandinger, der er markedsført før den 1. juni 2015 med gammel faremærkning (orange faresymboler), må sælges frem til 1. juni [...]

2017-03-Epoxy og isocyanater

Ansatte skal beskyttes mod epoxy og isocyanater  Marts 2017 Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy [...]

2017-03-Kontrol af virksomhedernes håndtering af ES og SDS

Kontrol af virksomhedernes håndtering af ES og SDS Dato: marts 2017 EU’s håndhævelsesudvalg besluttede tilbage i juni 2015, at der i 2017 skulle gennemføres en kontrol af forpligtelserne i REACH vedr. de udvidede sikkerhedsdatablade (e-SDSS) og eksponeringsscenarier. Derfor er Arbejdstilsynet [...]