>>april

500 virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat skal tjekkes af AT

Arbejdstilsynet vil tjekke certificeringsordningen ved at gennemføre 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Besøgene starter 1. juli og kører tre år frem. Formålet med de 500 besøg er at undersøge, hvorvidt certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige [...]

Ingen forbedringer at spore på området kemisk arbejdsmiljø

"Fra min hverdag er der ikke noget, der tyder på, at der kommer færre patienter med kemiske arbejdsmiljøproblemer. Kemi er langt fra fortid". Sådan skriver professor og arbejdsmediciner. De arbejdsmedicinske klinikker får ca. 10.000 henvendelser om året, hvoraf 20-25% handler [...]

Mindst 165000 medarbejdere i Danmark bliver udsat for kemiske stoffer

Mindst 165.000 medarbejdere inden for tre brancher bliver sandsynligvis udsat for kemiske stoffer på jobbet. Derfor er der stadig behov for at have fokus på det kemiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, vurderer professorer fra NFA Og kun lidt mere end [...]