Home>2018>oktober

9 nye stoffer identificeret som hormonforstyrende.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet det faglige baggrundsmateriale for listen over hormonforstyrrende stoffer, herunder vurderinger af, om en række navngivne stoffer lever op til kriterierne for at være hormonforstyrrende. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Syddansk Universitet har i et [...]

9 nye stoffer identificeret som hormonforstyrende.2018-10-31T16:30:25+01:00

Grænseværdien for kræftfremkaldende stof skal vurderes igen

Stoffet Chrom 6, der findes bl.a. i pigmenter, maling og metalbelægninger er kræftfremkaldende.  Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vurderer, at den gældende grænseværdi, som er sat i Danmark og EU, muligvis er for lempelig. Arbejdstilsynet har derfor på den [...]

Grænseværdien for kræftfremkaldende stof skal vurderes igen2019-11-09T18:38:54+01:00
Go to Top