Home>2018

9 nye stoffer identificeret som hormonforstyrende.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet det faglige baggrundsmateriale for listen over hormonforstyrrende stoffer, herunder vurderinger af, om en række navngivne stoffer lever op til kriterierne for at være hormonforstyrrende. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Syddansk Universitet har i et [...]

9 nye stoffer identificeret som hormonforstyrende.2018-10-31T16:30:25+01:00

Grænseværdien for kræftfremkaldende stof skal vurderes igen

Stoffet Chrom 6, der findes bl.a. i pigmenter, maling og metalbelægninger er kræftfremkaldende.  Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vurderer, at den gældende grænseværdi, som er sat i Danmark og EU, muligvis er for lempelig. Arbejdstilsynet har derfor på den [...]

Grænseværdien for kræftfremkaldende stof skal vurderes igen2019-11-09T18:38:54+01:00

“Kend kemi’en” Ny portal om kemi i forbrugerprodukter

I dag har miljøstyrelsen åbnet en ny portal, der handler om kemi i hverdagen. Portalen er fuld af tips og konkrete råd til, hvad man bør være opmærksom på, hvis man vil spare sig selv, sine børn og miljøet for [...]

“Kend kemi’en” Ny portal om kemi i forbrugerprodukter2018-09-12T14:13:37+02:00

Ny strategi for cirkulær økonomi lanceret

Et stadigt stigende pres på Jordens naturressourcer betyder, at vi må gentænke vores måde at producere og forbruge på. Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi. Det kan fx ske ved at designe bygninger og produkter til at blive genbrugt, [...]

Ny strategi for cirkulær økonomi lanceret2018-09-02T11:07:48+02:00

Mistanke til sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi.

4 pesticider er under mistanke. International undersøgelse viser, at der kan være en sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi. Forskerne er usikre. Ministeren ønsker at følge undersøgelsen. De fire pesticider, som er blevet undersøgt, er: pendimethalin, bromoxynil, ioxynil og fluoxypyr. [...]

Mistanke til sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi.2018-09-02T09:53:51+02:00
Go to Top