Print Friendly, PDF & Email

COS kemikaliedatabase

Et web baseret abonnement på data, viden og services.

På denne side får du indsigt i, hvad et abonnement på kemikaliedatabasen “Chemical Online Service (COS)” indeholder. Hvordan vi med COS arbejder på at lette Jeres dagligdag og hvilken support og service I får med et abonnement på COS. 

Indhold:

Mål med COS kemikaliedatabase: ”Det skal være let, og du skal have hjælp, til det der er svært”

Målgruppen for COS kemikaliedatabase

Sådan finder jeg det rigtige COS abonnement

Sådan kan du vokse med COS kemikaliedatabase

Kan COS kemikaliedatabase fås på andre sprog?

Sådan får du indflydelse på udvikling af COS kemikaliedatabase

Sådan brugertilpasses nye værktøjer i COS kemikaliedatabase

Implementeringen af COS kemikaliedatabase – ”Så let kan det gøres”

Sådan foregår den løbende drift i COS kemikaliedatabase

COS support til både brug af databasen og til forståelse af data

10 gode råd til valg af kemikaliedatabase.

Sådan kommer jeg i gang

Mål med COS kemikaliedatabase

”Det skal være let, og I skal have hjælp, til det der er svært”

Chemical Online Service, i daglig tale COS er en webbaseret kemikalievidensløsning, hvor I som kunde har adgang til Jeres kemikaliedata både fra PC, tablet eller smartphone. COS er udviklet på basis af 25 års arbejde som miljø, sikkerheds- og kemikalierådgiver for både små og store virksomheder. Vores mål med COS er, at løsningen skal:

 • Være let at anvende
 • Lette vores kunder for ressourcetunge opgaver
 • Supportere vores kunder, hvor det er svært fx kemifaglige vurderinger
 • Lette vores kunder for kompetencetunge opgaver
 • Letter vores kunder ved udvikling bæredygtige løsninger

Her kan du læse mere om:

Målgruppen for COS kemikaliedatabase

COS kemikaliedatabase henvender sig til virksomheder, der anvender kemiske råvarer eller hjælpestoffer i driften. COS indeholder et højt dataniveau med mange kemifaglige vurderinger af både kemikaliernes farlighed og hvilken lovgivning, der skal efterleves ved brug af kemikalierne. Desuden bliver der i COS udarbejdet en høj grad af dokumentation på de kemikalier, der anvendes. Derfor er vores primære målgruppe produktions- eller servicevirksomheder, der er ISO certificerede eller som blot ønsker at kunne dokumentere, at de har styr på kemikalierne og overholder gældende kemikalielovgivning.

Sådan finder jeg det rigtige COS abonnement

Hvilke COS abonnementer kan jeg vælge?

Med COS abonnerer I som virksomhed på data, viden, services, på de kemikalier I anvender. Der kan vælges mellem tre forskellige abonnementer:

 • COS Basic – fokus på SDS/ES
 • COS Advanced – fokus på SDS, kemikaliebrugsanvisninger og kemiske risikovurderinger
 • COS Expert – fokus på SDS, kemiske risikovurderinger, kemikalielovgivning og overensstemmelse

Hvis du ønsker mere viden om hvilke data, viden og services COS indeholder og hvordan COS kemividensløsning fungerer som din interne kemiker, kan du læse mere i følgende artikel “Få styr på kemikalierne med COS”.

Målgruppen for COS Basic.

COS Basic henvender sig til virksomheder, der ønsker:

 1. Et web baseret værktøj, der kan skabe overblik over de kemikalier, der anvendes i virksomhedens afdelinger.
 2. At deres sikkerhedsdatablade (SDS) og eksponeringsscenarier (ES) bliver overvåget og vedligeholdt. Herunder at stamdata bliver opdateret og gjort søgbare via søge- og rapporterings værktøjer.

Målgruppen for COS Advanced

COS Advanced henvender sig til virksomheder, der udover indholdet i COS basic, også ønsker:

 1. Et værktøj, til kemisk risikovurdering , proces sikkerhedsinstruktion og substitution
 2. At deres kemikalier bliver risikovurderet ift. eksponeringsveje og at der bliver udarbejdet og vedligeholdt kemikaliebrugsanvisninger.
 3. At alle anvendte kemikalier bliver farlighedsvurderet i forhold til brand, sundhed og miljø (farvekode)- bruges ved substitution.
 4. At kvaliteten af leverandørens sikkerhedsdatablade bliver vurderet.

Målgruppen for COS Expert?

COS Expert henvender sig til virksomheder, der udover indholdet i COS Advanced, også ønsker:

 1. Et værktøj, til kemikaliecompliance, forbedringspotentialer og bæredygtighed fx pga. certificeringskrav eller særlige krav fra kunder, moderselskab eller myndigheder.
 2. At gældende kemikalielovkrav bliver overvåget og opdateret og at deres kemikalier bliver vurderet op imod disse krav.
 3. At kemikalie og ISO værktøjer til de respektive funktionsområder i virksomheden bliver vedligeholdt.

Sådan kan du vokse med COS kemikaliedatabase

Det er vigtigt for os, at I kan vokse med COS. Derfor har vi, med udgangspunkt i vores typiske kundegrupper, udviklet tre forskellige COS abonnementer.

I kan vokse med COS på flere måder. Her kan du læse mere om hvordan I kan vokse med COS via kompetence udvikling og værktøjer til udvikling af bæredygtighed.

Kan COS kemikaliedatabase fås på andre sprog?

COS til danske virksomheder med ”ikke dansk talende” medarbejdere

Har I ansat medarbejdere, der ikke taler dansk eller benytter I eksterne håndværkere, der ikke taler dansk, har I mulighed for at få en kopi af de danske kemikaliebrugsanvisninger på engelsk, som en del af vores COS services. De engelske brugsanvisninger er en direkte oversættelse af de danske udgaver, dvs. de indeholder dansk lovgivning.

COS til virksomheder i udlandet

Har I fabrikker i udlandet, kan I også få et COS abonnement til dem, hvor vi opdaterer og vedligeholder sikkerhedsdatablade på det pågældende landesprog.

Er I en koncern med mange fabrikker har I også mulighed for at få at koncernmodul, så I kan skabe Jer et overordnet overblik over alle Jeres fabrikker og de kemikalier, de anvender.

Sådan får du indflydelse på udvikling af COS kemikaliedatabase

Vi har konstant fokus på, hvordan vi kan gøre COS endnu bedre. Ikke kun i forhold til bruger-venligheden, men også i forhold til de data, den viden og de services, der er i COS. Det skal være let at arbejde med dokumentstyring, kemikaliestyring eller kemikalieledelse. Ligeledes skal det være let at betjene COS og let at forstå de data, der ligger i COS.

Derfor indsamler vi løbende input og gode idéer fra vores kunder og vores egne konsulenter til nye vurderinger, værktøjer og services. Det er vigtigt for os at udnytte teknologiens muligheder for at lette Jer for både ressource tunge og for kemi kompetence tunge opgaver.

Med jævne mellemrum vurderer vi de indkomne forslag, herunder relevansen for vores eksisterende og nye kunder og iværksætter opdateringer af COS kemikaliedatabasen.

Sådan brugertilpasses nye værktøjer i COS kemikaliedatabase

Brugervenligheden af helt nye værktøjer i COS kemikaliedatabase testes af vores kunder.  Vi samler en passende gruppe af kunder, som vi ved det nye værktøj kunne være relevant for. Gruppen tester det nye værktøj, inden det rulles ud til alle andre kunder.  På den måde sikrer vi, at brugervenligheden er i top fra start.

Implementering af COS kemikaliedatabase – ”Så let kan det gøres”

Det eneste I skal gøre som kunde ved implementering af COS kemikaliedatabase, er at indsende en oversigt over de kemikalier I anvender.

Når vi har oprettet Jeres virksomhedsside i COS kemikaliedatabase, sender vi en velkomstmail til Jeres brugere med deres login oplysninger samt en implementeringsguide, så de kan følge oprettelsesprocessen i COS.

Når vi er færdige med kemikalie oprettelsen, upload af sikkerhedsdatablade, udarbejdelse af kemikaliebrugsanvisninger og vurdering af jeres kemikalier i forhold til både farlighed og kemikalielovgivning, så modtager I en statusmail fra os.

Se video: “Implementering af COS – så let kan det gøres”.

Sådan foregår den løbende drift i COS kemikaliedatabase

Efter vi har evalueret implementeringen, overgår vi til driftsfasen. I den forbindelse modtager I en driftsguide til COS kemikaliedatabase. Guiden fortæller nærmere om vores bestillingsmodul og hvordan oprettelses- og revisionsprocesserne foregår.

Oprettelse af nye kemikalier

Ved indførelse af et nyt kemikalie, afsender I bestilling på en kemikalieoprettelse i vores ”Bestillingsmodul” i COS.  Modulet indeholder en oversigt over de bestillinger I har afsendt. Her kan I følge sagsbehandlingen hos Avichem. Når kemikaliet er oprettet og vurderet afslutter vi  sagsbehandlingen og I kan finde det i oversigten på Jeres side.

Overvågning og revision af data på kemikalierne

Revision af kemikalierne i COS, herunder kontrol af sikkerhedsdatablade (SDS), foregår efter fastlagte rutiner. Ved væsentlige ændringer af SDS rejser vi et blåt flag. I har også mulighed for at få tilsendt en mail. I detaljeoplysningerne kan I se, hvilken ændring der er tale om. Det samme er tilfældet, når vi opdaterer kemikaliebrugsanvisningen, her rejses et lilla flag i stedet.

Overvågning og revision af kemikalielovgivningen

Ved ændringer i kemikalielovgivningen informerer vi Jer under beskeder fra Avichem. Efterfølgende kan I tjekke Jeres kemikalier i lovgivningsmodulet, om den nye lovgivning skulle have konsekvenser for nogle af Jeres kemikalier.

COS support til brug af databasen og forståelse af data

I COS kemikaliedatabase er der flere muligheder for at få support.

Information og instruktionsvideoer på alle sider i COS

På hver side kan I under det lille ”i” (Information) øverst t.h. på siden få hjælp til betjeningen af siden. På lovgivningssiderne vil der også ligge korte forklaringer på, hvordan data skal læses og korte forklaringer eller henvisninger til gældende kemikalielovgivning.

Er du mere til videoer end til tekst, har vi også lagt små korte videoer under informations symbolet. De viser hurtigt og effektivt, hvordan sidens funktioner virker.

Mail support

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål under informations symbolet, kan du altid sende en mail til os, på vores support mail, der er tilknyttet et abonnement på COS kemikaliedatabase.

10 gode råd til valg af kemikaliedatabase

Hvis du går med overvejelserne om at indføre en kemikaliedatabase eller et kemikaliesystem, kan det være en god idé, at starte med at få et overblik over, hvilke behov I har som virksomhed.

Vi har udviklet en guide med 10 gode råd ved valg af kemikaliedatabase. Guiden har til formål at afklare Jer både i forhold til Jeres egne behov og til hvilken type af kemikaliedatabase løsning, I skal vælge.  Se de 10 gode råd ved valg af kemikaliedatabase her.

Sådan kommer jeg i gang

Hvis I ønsker mere viden om COS kemikaliedatabase og en drøftelse af hvordan en løsning kunne se ud for Jer, er I velkommen til at kontakte os på tlf: 20691667. Vi har også mulighed for at give Jer en online demonstration af COS.

Del siden