Hvad er farlig eksplosiv atmosfære? Spraymaler maling dampe