Print Friendly, PDF & Email

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Kursus: Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Kurset afholdes som et virksomhedskursus, fx som efteruddannelse af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Lovkrav: Virksomheder skal hvert år tilbyde sin AMO 1½ dags efteruddannelse.

Målgruppe

Virksomheder der ønsker målrettet efteruddannelse af Arbejdsmiljøorganisationen, dvs. arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Indhold

Indholdet målrettes ift. den enkelte virksomheds behov. Emnerne kunne bl.a. være:

  • AMO – roller og opgaver
  • Systematik og struktur i arbejdsmiljøarbejdet
  • Forebyggelse og undersøgelse af ulykker
  • Udvikling af god sikkerhedskultur
  • Risikovurdering og identifikation af farer (APV)
  • Beredskabsplaner
  • Arbejdsmiljøgennemgange
  • Arbejdsmiljø i konstruktion, udvikling, indkøb (planlægning af arbejdet)
  • Arbejdets udførelse – brug af værnemidler og udstyr
  • Hvordan bliver vi klar til en certificering / krone smiley

Del siden