>Nyheder

Nyheder

AT har særlig fokus på kemi i metal- og maskinindustrien

Arbejdstilsynet gennemfører fra november 2020, brancherettet tilsyn på virksomheder i metal og maskinindustrien med særligt fokus på kemi og ergonomi. [...]

Arbejdstilsynet indfører gebyr på 10.000 kr ved skærpet tilsyn

Den 1. september 2020 træder Arbejdstilsynets nye regler for skærpet tilsyn og opkrævning af gebyr i kraft (jvf. bekendtgørelse BEK [...]

Problematiske stoffer i genanvendte byggematerialer

Ny rapport om identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlinger på tegl, beton, fiberarmeret cement og beton, samt klinker og sanitet [...]

Dispensation til produktion af håndsprit vedtaget

Dispensation fra artikel 95-listen Miljøministeren har besluttet, at Miljøstyrelsen frem til den 30. juni 2020 kan dispensere fra kravet om, [...]

Arbejdstilsynet har fokus på kemi’en i plast, glas og beton-brancherne i 2020

Når plast, glas og beton-brancherne i løbet af 2020 får besøg af Arbejdstilsynet, vil de tilsynsførende se særligt på kemiske [...]

Støv og dampe, der belaster luftvejene blandt de hyppigste arbejdsmiljøproblemer i 2019

De hyppigste arbejdsmiljøproblemer Arbejdstilsynet har lavet en opgørelse over de hvilke arbejdsmiljøproblemer de møder, når de kommer på besøg i [...]

Grænseværdien for chrom 6 sænkes til det laveste niveau i EU

Reglerne for grænseværdien for chrom 6 i arbejdsmiljøet bliver strammet. Stramningen betyder, at grænseværdien bliver sænket til en femtedel af [...]

Godt Nytår 2020

Vi siger farvel til 10’erne og tager hul på et nyt år og et nyt årti. Nye kemikalieregler 2019 skulle [...]

Nedslående rapport om kemikalie compliance niveauet i EU.

ECHA har netop (den 18.12.2019) rapporteret fra EU’s 6. kontrol kampagne. Denne gang blev virksomhedernes håndhævelse af kemikalie reglerne i [...]

Ny regler for indberetning af kemiske produkter fra 2021

Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at kunne vælge den rette behandling skal [...]

Få informerer om SVHC stoffer i artikler

I 2018 blev der gennemført et kontrol tjek på indhold af SVHC stoffer (substances of very high concern) i artikler. [...]

Ny vejledning til at undgå farlig kemi i legetøj

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Legebranchen LEG lavet en ny vejledning, der hjælper dig med at overholde lovgivningens kemikrav til [...]

Ny At-vejledning om kemisk risikovurdering kommet

Så kom den nye vejledning om kemisk risikovurdering. Vejledningen er en opdatering af Arbejdstilsynets eksisterende vejledning om stoffer og materialer. [...]

Ny COS App giver indsigt og viden om kemikalier

Avichem's nye COS app giver brugerne af COS indsigt et de kemikalier, de anvender, så vi sikrer, at de anvendes [...]

Nye bekendtgørelse om stoffer og materialer

Tre mdr. til at implementere de nye regler om stoffer og materialer. Den nye bekendtgørelse om arbejde med stoffer og [...]

120.000 personer i EU får årligt konstateret kræft som konsekvens af deres arbejde

120.000 personer i EU får årligt konstateret kræft som konsekvens af deres arbejde Omkring 200.000 personer dør om året i [...]

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes

EU har netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, hvis de indeholder det [...]

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

I januar måned begyndte den planlagte EU kontrol (EU’s håndhævelsesprojektet REACH-EN-FORCE-6 (REF6)) om klassificering og mærkning af en kemiske blanding. [...]

Problemstoffer i blandinger & artikler – Hvor mange var ”non-compliant” med lovgivningen?

ECHA EU’s kemikalieagentur har lige frigivet en rapport, der beskriver undersøgelser af ”compliance graden” af de blandinger og artikler der [...]

Livsfarlige fibre spredes, mens kommuner dropper kontrol

Hvert år opdages over 100 nye tilfælde af asbest sygdommen lungehindekræft. Mens halvdelen af kommuner i ny undersøgelse erkender, at [...]

Ny plast handlingsplan

Plast havner i dag at for ofte i naturen og i forbrændingsanlæggene. derfor her regeringen idag lanceret en ny plasthandlingsplan [...]

Nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger sendt i høring

Arbejdstilsynet har nu sendt de nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) i høring. Det drejer sig bl.a. om bekendtgørelsen om arbejde [...]

Nyt procesmodul i COS til Kemisk APV

Vi har her i weekenden frigivet en række ændringer og opdateringer til Chemical Online Service (COS). Ændringerne består af et [...]

Importerer I kemikalier eller varer fra lande uden for EU?

Hvis I importerer kemikalier eller varer, der er produceret uden for EU, så kan de indeholde kemiske stoffer, som er [...]

9 nye stoffer identificeret som hormonforstyrende.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet det faglige baggrundsmateriale for listen over hormonforstyrrende stoffer, herunder vurderinger af, om en række [...]

Grænseværdien for kræftfremkaldende stof skal vurderes igen

Stoffet Chrom 6, der findes bl.a. i pigmenter, maling og metalbelægninger er kræftfremkaldende.  Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vurderer, [...]

“Kend kemi’en” Ny portal om kemi i forbrugerprodukter

I dag har miljøstyrelsen åbnet en ny portal, der handler om kemi i hverdagen. Portalen er fuld af tips og [...]

Ny strategi for cirkulær økonomi lanceret

Et stadigt stigende pres på Jordens naturressourcer betyder, at vi må gentænke vores måde at producere og forbruge på. Danmark [...]

Mistanke til sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi.

4 pesticider er under mistanke. International undersøgelse viser, at der kan være en sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi. Forskerne [...]

Arbejdstilsynet besøger certificerede virksomheder

En analyse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme på certificerede virksomheder har ikke påvist, at arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder er bedre [...]

Der er ikke styr på kemi’en ved handel på nettet

Stort EU-projekt afslører, at over 80 procent af de kontrollerede e-shops i 15 lande ikke har styr på oplysning om [...]

500 virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat skal tjekkes af AT

Arbejdstilsynet vil tjekke certificeringsordningen ved at gennemføre 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Besøgene starter 1. juli og kører tre [...]

Ingen forbedringer at spore på området kemisk arbejdsmiljø

"Fra min hverdag er der ikke noget, der tyder på, at der kommer færre patienter med kemiske arbejdsmiljøproblemer. Kemi er [...]

Mindst 165000 medarbejdere i Danmark bliver udsat for kemiske stoffer

Mindst 165.000 medarbejdere inden for tre brancher bliver sandsynligvis udsat for kemiske stoffer på jobbet. Derfor er der stadig behov [...]

120.000 personer i EU får årligt konstateret kræft som konsekvens af deres arbejde

Omkring 200.000 personer dør om året i EU på grund af sygdomme, hvor arbejdet spiller en rolle. Især arbejdsrelateret kræft [...]

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes EU har netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, [...]

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger I januar måned begyndte den planlagte EU kontrol (EU’s håndhævelsesprojektet REACH-EN-FORCE-6 [...]

Problemstoffer i blandinger & artikler – Hvor mange var ”non-compliant” med lovgivningen?

ECHA EU’s kemikalieagentur har lige frigivet en rapport, der beskriver undersøgelser af ”compliance graden” af de blandinger [...]

Hvad er hormonforstyrrende stoffer?

Miljøstyrelsen har lige offentliggjort en ny rapport der viser, at der er grund til at bevare fokus på børn og ufødtes udsættelse [...]

Stramninger på methylisothiazolinon (MI) i EU

EU forbød i februar at bruge det allergifremkaldende konserveringsmidlet MI i "stay on" kosmetiske produkter og nu har EU-landene besluttet [...]

2017-03-CLP mærkning

Ingen produkter med gammel faremærkning efter 1. juni 2017 Marts 2017 Salg af kemiske blandinger med ”gammel” orange mærkning Kemiske [...]

2017-03-Epoxy og isocyanater

Ansatte skal beskyttes mod epoxy og isocyanater  Marts 2017 Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver [...]

2017-03-Kontrol af virksomhedernes håndtering af ES og SDS

Kontrol af virksomhedernes håndtering af ES og SDS Dato: marts 2017 EU’s håndhævelsesudvalg besluttede tilbage i juni 2015, at der [...]

EU anerkender 4 phthalater som hormonforstyrrende

EU's medlemslande har i en afstemning i dag anerkendt fire phthalater som hormonforstyrrende for mennesker. Den historiske afstemning betyder, at EU for [...]

Kun få har fokus på større indtjening i miljøledelses-arbejdet.

Ny undersøgelse viser at størstedelen af de danske virksomheder, der arbejder med miljøledelse, hænger fast i en traditionel tilgang med [...]

Forbud mod PFOA stoffer i EU netop vedtaget 

Forbud mod brug af PFOA og stoffer, der kan nedbrydes til PFOA, er netop stemt igennem i EU og træder i kraft [...]

Større krav til certificerede virksomheder

Kronesmiley ordningen strammes op I forbindelse med Siemens og Vestas forløbet og deres mange arbejdsskader, som følge af uforsvarlig brug [...]

Skærpede krav til kemi i legetøj til små børn 

EU's medlemslande har besluttet at sætte grænsen ned for afgivelsen af stofferne bisphenol A og phenol i legetøj til børn under [...]

Topmøde på Aarhus Universitet – Avichem deltog med stand

Avichem deltog med "Chemical Online Service" på topmødet på Århus Universitet. Dejlig eftermiddag på Århus Universitet hvor topledere i Østjylland [...]

Kontrol af spraydåser

Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet har været på kontrol af spraydåser, for at afdække implementerings niveauet ift. de nye CLP regler. De fandt følgende: [...]

IT forums Danske Banks specialpris 2016 til Avichem

Avichem modtog i aftes IT forums Danske Banks specialpris 2016 for RETHINK BUSINESS. En kompliceret kemikalielovgivning i DK og EU, [...]

Ny B-værdi liste

Miljøstyrelsen har udsendt en ny vejledning om B værdier. B-værdierne anvendes blandt andet i forbindelse med dimensionering af skorstens- og afkasthøjder og [...]

Ny kemipakke styrker viden om skadelig kemi 

Den nye pakke vil bl.a. omfattet følgende: Viden om kombinationseffekter  Der vil blive udviklet en model til beregning af kemikaliers [...]

Arbejdsmiljøregler om epoxy og isocyanater skal efterleves

Arbejdsmiljørådet har på initiativ af beskæftigelsesministeren nedsat en arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan [...]

EU afgørelse der vedrører det danske produktregister  

EU Domstolen har afgjort, at selv om industrien allerede skal registrere deres stoffer hos det Europæiske Kemikalieagentur efter REACH-forordningen, kan [...]

Ny Portal til indrapportering af “Giftige stoffer”

De virksomheder, der er pligt til at indsende indhente "Gifttilladelse" af enten Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet, kan nu benyttes sig af [...]

EU ønsker hårdere kurs overfor skadelig kemi.

I dag afholdes i en konference i Bruxelles, hvor det skal diskuteres, hvordan der kan skaffes forbedringer på følgende fem områder: Industriens [...]

Arbejdstilsynet får udvidede beføjelser til at give adm. bøder ift. kemikalier

Bekendtgørelsen om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er ændret pr. 3. oktober. Teksten i bek. ved kemiske stoffer [...]

Ny SDS vejledning fra ECHA

Se den ny vejledning til udarbejdelse af SDS fra ECHA her.

Ny branchevejledning fra I-Bar vedr. håndtering af kemikalier på arbejdspladsen   

Vejledningen om kemikalier indeholder bl.a. gode råd til hvordan man for styr på kemikalierne på arbejdspladsen, herunder Kemisk APV, brug af [...]

Cirkulær økonomi betaler sig – både for virksomheden og for samfundet 

7.000 mia. kroner om året globalt set, så stort er potentialet, hvis vi kan skabe en grønnere og mere cirkulær økonomi, hvor [...]

Fire Phthalater forbydes i alt elektronik i EU fra 2019 

Fra 2019 vil 4 phthalater blive forbudt i alt elektronik i EU. Forbuddet gennemføres via RoHS direktivet. De 4 phthalater bliver brugt [...]

Ny ph-d afhandling: én ud af tre allergiske reaktioner opdages ikke ved test.

Ny ph-d afhandling fra Videncenter for Allergi viser, at der var fejl eller mangler i næsten hvert femte sikkerhedsdatablad ud fra et [...]

Ny rapport: Det koster udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer 

Så er der, i ny rapport, sat kroner og øre på, hvad det koster samfundet, at vi alle dagligt udsættes [...]

Krav til virksomheders miljørapportering

Nye forslag til initiativer fra Miljøministeriet skal gøre virksomheder mere bevidste om deres miljøbelastning i hele værdikæden, herunder også de økonomiske [...]

Chemical Online Service et effektivt værktøj til virksomheder, der vil gå den grønne vej og skåne miljøet 

Avichems online kemikalieløsning én af de 15 "Grønne forretningsmodeller", der på landsplan er sluppet gennem nåleøjet. Se artikel om Avichem og Chemical [...]

Test af hormonforstyrrende stoffer

Danmark har gennem mange år lagt pres på, for at få skærpet reguleringen af hormonforstyrrende stoffer. Nu har EU’s komité [...]

OHSAS 18001 erstattes af ISO 45001

Ny standard på arbejdsmiljø fra 2016. Den internationale arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001 ophører med at eksistere fra 2016 og erstattes med [...]

Ny kemikalieindsatsplan 2014-17 fra miljøministeriet 

Ministeriet kommer i deres nye kemikalieindsatplan 2014-17 med svar på, hvor der skal sættes ind de næste år, for at skubbe til [...]

Avichems nye miljøportal fremmer grøn omstilling i danske virksomheder

Avichem tager nu det helt naturlige, næste skridt. Vi udbygger nu vores kemikaliestyringssystem Chemical Online Service med en helt ny miljøportal. [...]

Forbud mod 3 flammehæmmere i legetøj 

  EU har i dag besluttet af forbyde 3 flammehæmmere i legetøj. Der er tale om følgende 3 stoffer: tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP), CAS-nr. [...]

Forbud mod chrom i lædervarer

EU har i dag besluttet at forbyde chrom i lædervarer som tøj, sko, tasker, handsker, møbler mm, på grund af chrom [...]

Forbud mod 5 parabener i EU 

EU forbyder brug af 5 parabener i alle typer kosmetik og plejeprodukter i hele EU. Parabener er en fælles betegnelse [...]