Nyheder

Ny At-vejledning om kemisk risikovurdering kommet

June 24th, 2019|0 Comments

Så kom den nye vejledning om kemisk risikovurdering. Vejledningen er en opdatering af Arbejdstilsynets eksisterende vejledning om stoffer og materialer. (nr. C.1.3-3. juni 2019).  Nederst på siden kan du finde [...]

Ny COS App giver indsigt og viden om kemikalier

April 29th, 2019|0 Comments

Avichem's nye COS app giver brugerne af COS indsigt et de kemikalier, de anvender, så vi sikrer, at de anvendes på en sikker måde. Introduktion af COSpedia Med App'en introducerer [...]

Nye bekendtgørelse om stoffer og materialer

March 21st, 2019|0 Comments

Tre mdr. til at implementere de nye regler om stoffer og materialer. Den nye bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) nr 254 af 19/03/2019 træder nemlig i kraft [...]

Livsfarlige fibre spredes, mens kommuner dropper kontrol

December 15th, 2018|0 Comments

Hvert år opdages over 100 nye tilfælde af asbest sygdommen lungehindekræft. Mens halvdelen af kommuner i ny undersøgelse erkender, at der føres helt utilstrækkelig tilsyn med sortering af byggeaffald. Kommunerne [...]

Ny plast handlingsplan

December 5th, 2018|0 Comments

Plast havner i dag at for ofte i naturen og i forbrændingsanlæggene. derfor her regeringen idag lanceret en ny plasthandlingsplan :”Plastik uden spild”. Målet er at styrke genanvendelsen og beskytte natur [...]

Nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger sendt i høring

November 25th, 2018|0 Comments

Arbejdstilsynet har nu sendt de nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) i høring. Det drejer sig bl.a. om bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (nr. 1793 af 18 december 2015). [...]

Nyt procesmodul i COS til Kemisk APV

November 11th, 2018|0 Comments

Vi har her i weekenden frigivet en række ændringer og opdateringer til Chemical Online Service (COS). Ændringerne består af et helt nyt procesmodul til håndtering af Arbejdstilsynets nye krav til [...]

Importerer I kemikalier eller varer fra lande uden for EU?

November 1st, 2018|0 Comments

Hvis I importerer kemikalier eller varer, der er produceret uden for EU, så kan de indeholde kemiske stoffer, som er forbudte i EU. EU’s kemikalielovgivning REACH har en liste over stoffer, [...]

9 nye stoffer identificeret som hormonforstyrende.

October 31st, 2018|0 Comments

Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet det faglige baggrundsmateriale for listen over hormonforstyrrende stoffer, herunder vurderinger af, om en række navngivne stoffer lever op til kriterierne for at være hormonforstyrrende. [...]

Grænseværdien for kræftfremkaldende stof skal vurderes igen

October 31st, 2018|0 Comments

Stoffet Chrom 6, der findes bl.a. i pigmenter, maling og metalbelægninger er kræftfremkaldende.  Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vurderer, at den gældende grænseværdi, som er sat i Danmark og [...]

“Kend kemi’en” Ny portal om kemi i forbrugerprodukter

September 12th, 2018|0 Comments

I dag har miljøstyrelsen åbnet en ny portal, der handler om kemi i hverdagen. Portalen er fuld af tips og konkrete råd til, hvad man bør være opmærksom på, hvis [...]

Ny strategi for cirkulær økonomi lanceret

September 2nd, 2018|0 Comments

Et stadigt stigende pres på Jordens naturressourcer betyder, at vi må gentænke vores måde at producere og forbruge på. Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi. Det kan fx ske [...]

Mistanke til sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi.

September 2nd, 2018|0 Comments

4 pesticider er under mistanke. International undersøgelse viser, at der kan være en sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi. Forskerne er usikre. Ministeren ønsker at følge undersøgelsen. De fire pesticider, [...]

Arbejdstilsynet besøger certificerede virksomheder

August 31st, 2018|0 Comments

En analyse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme på certificerede virksomheder har ikke påvist, at arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder er bedre end på de ikke-certificerede virksomheder. Der har også været en [...]

Der er ikke styr på kemi’en ved handel på nettet

May 7th, 2018|0 Comments

Stort EU-projekt afslører, at over 80 procent af de kontrollerede e-shops i 15 lande ikke har styr på oplysning om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger. Det samme gælder [...]

500 virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat skal tjekkes af AT

April 30th, 2018|0 Comments

Arbejdstilsynet vil tjekke certificeringsordningen ved at gennemføre 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Besøgene starter 1. juli og kører tre år frem. Formålet med de 500 besøg er at undersøge, [...]

Ingen forbedringer at spore på området kemisk arbejdsmiljø

April 3rd, 2018|0 Comments

"Fra min hverdag er der ikke noget, der tyder på, at der kommer færre patienter med kemiske arbejdsmiljøproblemer. Kemi er langt fra fortid". Sådan skriver professor og arbejdsmediciner. De arbejdsmedicinske [...]

Mindst 165000 medarbejdere i Danmark bliver udsat for kemiske stoffer

April 3rd, 2018|0 Comments

Mindst 165.000 medarbejdere inden for tre brancher bliver sandsynligvis udsat for kemiske stoffer på jobbet. Derfor er der stadig behov for at have fokus på det kemiske arbejdsmiljø på danske [...]

120.000 personer i EU får årligt konstateret kræft som konsekvens af deres arbejde

March 6th, 2018|0 Comments

Omkring 200.000 personer dør om året i EU på grund af sygdomme, hvor arbejdet spiller en rolle. Især arbejdsrelateret kræft er den store synder.  Arbejdsrelateret kræft tegner sig for 53 % af [...]

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes

February 22nd, 2018|0 Comments

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes EU har netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, hvis de indeholder det allergifremkaldende stof MI (Methylisothiazolinone). Fremover skal [...]

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

February 22nd, 2018|0 Comments

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger I januar måned begyndte den planlagte EU kontrol (EU’s håndhævelsesprojektet REACH-EN-FORCE-6 (REF6)) om klassificering og mærkning af en kemiske blanding. Kontrollen [...]

Problemstoffer i blandinger & artikler – Hvor mange var ”non-compliant” med lovgivningen?

February 8th, 2018|0 Comments

ECHA EU’s kemikalieagentur har lige frigivet en rapport, der beskriver undersøgelser af ”compliance graden” af de blandinger og artikler der sælges i EU landene (REF 4) Resultater [...]

Hvad er hormonforstyrrende stoffer?

April 30th, 2017|0 Comments

Miljøstyrelsen har lige offentliggjort en ny rapport der viser, at der er grund til at bevare fokus på børn og ufødtes udsættelse for problematiske stoffer særligt de hormonforstyrrende. Læs også denne artikel om [...]

Stramninger på methylisothiazolinon (MI) i EU

March 22nd, 2017|0 Comments

EU forbød i februar at bruge det allergifremkaldende konserveringsmidlet MI i "stay on" kosmetiske produkter og nu har EU-landene besluttet at sænke den tilladte grænse for mængden af MI i [...]

EU anerkender 4 phthalater som hormonforstyrrende

February 16th, 2017|0 Comments

EU's medlemslande har i en afstemning i dag anerkendt fire phthalater som hormonforstyrrende for mennesker. Den historiske afstemning betyder, at EU for første gang optager stoffer som hormonforstyrrende for mennesker på den [...]

Kun få har fokus på større indtjening i miljøledelses-arbejdet.

December 14th, 2016|0 Comments

Ny undersøgelse viser at størstedelen af de danske virksomheder, der arbejder med miljøledelse, hænger fast i en traditionel tilgang med fokus på røg, støj og møg (reducere omkostninger). Kun få [...]

Forbud mod PFOA stoffer i EU netop vedtaget 

December 8th, 2016|0 Comments

Forbud mod brug af PFOA og stoffer, der kan nedbrydes til PFOA, er netop stemt igennem i EU og træder i kraft om tre år. Fluorstofferne er svært nedbrydelige i miljøet og er [...]

Større krav til certificerede virksomheder

November 22nd, 2016|0 Comments

Kronesmiley ordningen strammes op I forbindelse med Siemens og Vestas forløbet og deres mange arbejdsskader, som følge af uforsvarlig brug af epoxy og isocyanater, bliver kronesmileyordningen nu strammet op. Der [...]

Skærpede krav til kemi i legetøj til små børn 

November 15th, 2016|0 Comments

EU's medlemslande har besluttet at sætte grænsen ned for afgivelsen af stofferne bisphenol A og phenol i legetøj til børn under 3 år og i legetøj, der er beregnet til at komme [...]

Topmøde på Aarhus Universitet – Avichem deltog med stand

November 3rd, 2016|0 Comments

Avichem deltog med "Chemical Online Service" på topmødet på Århus Universitet. Dejlig eftermiddag på Århus Universitet hvor topledere i Østjylland samledes for at diskutere de udfordringer erhvervslivet står overfor og [...]

Kontrol af spraydåser

September 30th, 2016|0 Comments

Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet har været på kontrol af spraydåser, for at afdække implementerings niveauet ift. de nye CLP regler. De fandt følgende: Danske regler: Manglende oplysninger om national lovgivning i SDS, pkt. [...]

IT forums Danske Banks specialpris 2016 til Avichem

September 30th, 2016|0 Comments

Avichem modtog i aftes IT forums Danske Banks specialpris 2016 for RETHINK BUSINESS. En kompliceret kemikalielovgivning i DK og EU, der stiller store krav til ressourcer og kompetencer i vores [...]

Ny B-værdi liste

September 15th, 2016|0 Comments

Miljøstyrelsen har udsendt en ny vejledning om B værdier. B-værdierne anvendes blandt andet i forbindelse med dimensionering af skorstens- og afkasthøjder og skal anvendes i tæt sammenhæng med Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen.

Ny kemipakke styrker viden om skadelig kemi 

August 28th, 2016|0 Comments

Den nye pakke vil bl.a. omfattet følgende: Viden om kombinationseffekter  Der vil blive udviklet en model til beregning af kemikaliers kombinationseffekter. Modellen vil blive anvendt til at estimere befolkningens totale [...]

Arbejdsmiljøregler om epoxy og isocyanater skal efterleves

June 30th, 2016|0 Comments

Arbejdsmiljørådet har på initiativ af beskæftigelsesministeren nedsat en arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at arbejdsmiljøreglerne efterleves i det daglige arbejde. [...]

EU afgørelse der vedrører det danske produktregister  

March 17th, 2016|0 Comments

EU Domstolen har afgjort, at selv om industrien allerede skal registrere deres stoffer hos det Europæiske Kemikalieagentur efter REACH-forordningen, kan medlemslandene også kræve, at kemiske produkter skal registreres i nationale [...]

Ny Portal til indrapportering af “Giftige stoffer”

February 11th, 2016|0 Comments

De virksomheder, der er pligt til at indsende indhente "Gifttilladelse" af enten Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet, kan nu benyttes sig af en ny selvbetjeningsløsning. Se mere her: Ny portal til giftmeddelelser.

EU ønsker hårdere kurs overfor skadelig kemi.

October 20th, 2015|0 Comments

I dag afholdes i en konference i Bruxelles, hvor det skal diskuteres, hvordan der kan skaffes forbedringer på følgende fem områder: Industriens registreringer under REACH, Kontrol med særligt problematiske stoffer, Hormonforstyrrende stoffer, [...]

Arbejdstilsynet får udvidede beføjelser til at give adm. bøder ift. kemikalier

October 3rd, 2015|0 Comments

Bekendtgørelsen om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er ændret pr. 3. oktober. Teksten i bek. ved kemiske stoffer er ændret til, at der nu kan gives administrative bøder [...]

Ny SDS vejledning fra ECHA

September 19th, 2015|0 Comments

Se den ny vejledning til udarbejdelse af SDS fra ECHA her.

Ny branchevejledning fra I-Bar vedr. håndtering af kemikalier på arbejdspladsen   

August 26th, 2015|0 Comments

Vejledningen om kemikalier indeholder bl.a. gode råd til hvordan man for styr på kemikalierne på arbejdspladsen, herunder Kemisk APV, brug af værnemidler, oplag, skiltning og substitution.

Cirkulær økonomi betaler sig – både for virksomheden og for samfundet 

May 4th, 2015|0 Comments

7.000 mia. kroner om året globalt set, så stort er potentialet, hvis vi kan skabe en grønnere og mere cirkulær økonomi, hvor affald bliver forebygget og produkter i højere grad bliver genanvendt. [...]

Fire Phthalater forbydes i alt elektronik i EU fra 2019 

April 23rd, 2015|0 Comments

Fra 2019 vil 4 phthalater blive forbudt i alt elektronik i EU. Forbuddet gennemføres via RoHS direktivet. De 4 phthalater bliver brugt som blødgørere i plast og er mistænkt for at være [...]

Ny ph-d afhandling: én ud af tre allergiske reaktioner opdages ikke ved test.

April 7th, 2015|0 Comments

Ny ph-d afhandling fra Videncenter for Allergi viser, at der var fejl eller mangler i næsten hvert femte sikkerhedsdatablad ud fra et medicinsk synspunkt i forhold til allergiudredning. Den mest almindelige mangel [...]

Ny rapport: Det koster udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer 

November 17th, 2014|0 Comments

Så er der, i ny rapport, sat kroner og øre på, hvad det koster samfundet, at vi alle dagligt udsættes for hormonforstyrrende stoffer. Større risiko for testikelkræft, for misdannede kønsorganer hos drengebørn, [...]

Krav til virksomheders miljørapportering

October 28th, 2014|0 Comments

Nye forslag til initiativer fra Miljøministeriet skal gøre virksomheder mere bevidste om deres miljøbelastning i hele værdikæden, herunder også de økonomiske konsekvenser.

Chemical Online Service et effektivt værktøj til virksomheder, der vil gå den grønne vej og skåne miljøet 

October 18th, 2014|0 Comments

Avichems online kemikalieløsning én af de 15 "Grønne forretningsmodeller", der på landsplan er sluppet gennem nåleøjet. Se artikel om Avichem og Chemical Online Service her.

Test af hormonforstyrrende stoffer

September 24th, 2014|0 Comments

Danmark har gennem mange år lagt pres på, for at få skærpet reguleringen af hormonforstyrrende stoffer. Nu har EU’s komité for kemikalieregulering netop vedtaget, at indføre nye krav til industrien, [...]

OHSAS 18001 erstattes af ISO 45001

April 22nd, 2014|0 Comments

Ny standard på arbejdsmiljø fra 2016. Den internationale arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001 ophører med at eksistere fra 2016 og erstattes med en helt ny ISO standard, der allerede har fået nummeret [...]

Ny kemikalieindsatsplan 2014-17 fra miljøministeriet 

March 26th, 2014|0 Comments

Ministeriet kommer i deres nye kemikalieindsatplan 2014-17 med svar på, hvor der skal sættes ind de næste år, for at skubbe til en udvikling, hvor der anvendes færre problematiske indholds stoffer i [...]

Nyhedsbreve