>>Nyheder

Nyheder

Problematiske stoffer i genanvendte byggematerialer

Ny rapport om identifikation af problematiske stoffer i overfladebehandlinger på tegl, beton, fiberarmeret cement og beton, samt klinker og sanitet Miljøstyrelsen har fået gennemført et udredningsprojekt med henblik på at identificere de potentielt miljøproblematiske stoffer, [...]

By | April 3rd, 2020|Categories: nyheder|0 Comments

Dispensation til produktion af håndsprit vedtaget

Dispensation fra artikel 95-listen Miljøministeren har besluttet, at Miljøstyrelsen frem til den 30. juni 2020 kan dispensere fra kravet om, at aktivstofleverandør skal være registreret på EU’s artikel 95-liste. Derved vil det blive muligt at [...]

By | March 23rd, 2020|Categories: nyheder|0 Comments

Arbejdstilsynet har fokus på kemi’en i plast, glas og beton-brancherne i 2020

Når plast, glas og beton-brancherne i løbet af 2020 får besøg af Arbejdstilsynet, vil de tilsynsførende se særligt på kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Der anmeldes flere luftvejssygdomme i plast, glas og beton-brancherne, end der gør [...]

By | March 4th, 2020|Categories: nyheder|0 Comments

Støv og dampe, der belaster luftvejene blandt de hyppigste arbejdsmiljøproblemer i 2019

De hyppigste arbejdsmiljøproblemer Arbejdstilsynet har lavet en opgørelse over de hvilke arbejdsmiljøproblemer de møder, når de kommer på besøg i virksomhederne. I 2019 var der tre arbejdsmiljøproblemer, der særligt toppede listen over reaktioner, hvor medarbejdernes sikkerhed [...]

By | February 6th, 2020|Categories: nyheder|0 Comments

Grænseværdien for chrom 6 sænkes til det laveste niveau i EU

Reglerne for grænseværdien for chrom 6 i arbejdsmiljøet bliver strammet. Stramningen betyder, at grænseværdien bliver sænket til en femtedel af den gældende grænseværdi og kommer på niveau med den laveste i EU. Og målet er [...]

By | February 4th, 2020|Categories: nyheder|0 Comments

Godt Nytår 2020

Vi siger farvel til 10’erne og tager hul på et nyt år og et nyt årti. Nye kemikalieregler 2019 skulle blive året, hvor vi fik nye kemikalieregler i Danmark. Der blev ”rørt rundt i gryden”. [...]

By | January 1st, 2020|Categories: nyheder|0 Comments

Nedslående rapport om kemikalie compliance niveauet i EU.

ECHA har netop (den 18.12.2019) rapporteret fra EU’s 6. kontrol kampagne. Denne gang blev virksomhedernes håndhævelse af kemikalie reglerne i de 29 medlemslande i EU undersøgt. Kampagnen fokuserede på klassificering og mærkning af kemiske blandinger [...]

By | December 18th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Ny regler for indberetning af kemiske produkter fra 2021

Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at kunne vælge den rette behandling skal sundhedspersonale på bl.a ”Giftlinjen” vide, hvilke kemikalier en patient har været i kontakt med. Sælger [...]

By | December 18th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Få informerer om SVHC stoffer i artikler

I 2018 blev der gennemført et kontrol tjek på indhold af SVHC stoffer (substances of very high concern) i artikler. Kontrollen blev gennemført i 15 EU lande. I kontrollen blev der fokuseret på artikler vi [...]

By | November 20th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Ny vejledning til at undgå farlig kemi i legetøj

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Legebranchen LEG lavet en ny vejledning, der hjælper dig med at overholde lovgivningens kemikrav til legetøj Når vores børn hygger sig med deres legetøj, må de ikke risikere at blive [...]

By | November 4th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Ny At-vejledning om kemisk risikovurdering kommet

Så kom den nye vejledning om kemisk risikovurdering. Vejledningen er en opdatering af Arbejdstilsynets eksisterende vejledning om stoffer og materialer. (nr. C.1.3-3. juni 2019).  Nederst på siden kan du finde et link til svar på [...]

By | June 24th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Ny COS App giver indsigt og viden om kemikalier

Avichem's nye COS app giver brugerne af COS indsigt et de kemikalier, de anvender, så vi sikrer, at de anvendes på en sikker måde. Introduktion af COSpedia Med App'en introducerer vi også COSpedia. Her kan [...]

By | April 29th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Nye bekendtgørelse om stoffer og materialer

Tre mdr. til at implementere de nye regler om stoffer og materialer. Den nye bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) nr 254 af 19/03/2019 træder nemlig i kraft den 1. juli 2019. Detaljerne [...]

By | March 21st, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

120.000 personer i EU får årligt konstateret kræft som konsekvens af deres arbejde

120.000 personer i EU får årligt konstateret kræft som konsekvens af deres arbejde Omkring 200.000 personer dør om året i EU på grund af sygdomme, hvor arbejdet spiller en rolle. Især arbejdsrelateret kræft er den [...]

By | March 6th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes

EU har netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, hvis de indeholder det allergifremkaldende stof MI (Methylisothiazolinone). Fremover skal en kemisk blanding mærkes som hudallergifremkaldende allerede når det [...]

By | February 22nd, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

I januar måned begyndte den planlagte EU kontrol (EU’s håndhævelsesprojektet REACH-EN-FORCE-6 (REF6)) om klassificering og mærkning af en kemiske blanding. Kontrollen handler bl.a. om hvorvidt blandingerne er klassificeret og mærket korrekt ud fra de oplysninger [...]

By | February 21st, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Problemstoffer i blandinger & artikler – Hvor mange var ”non-compliant” med lovgivningen?

ECHA EU’s kemikalieagentur har lige frigivet en rapport, der beskriver undersøgelser af ”compliance graden” af de blandinger og artikler der sælges i EU landene (REF 4) Resultater fra 27 EU lande indgår i rapporten. I [...]

By | February 8th, 2019|Categories: nyheder|0 Comments

Livsfarlige fibre spredes, mens kommuner dropper kontrol

Hvert år opdages over 100 nye tilfælde af asbest sygdommen lungehindekræft. Mens halvdelen af kommuner i ny undersøgelse erkender, at der føres helt utilstrækkelig tilsyn med sortering af byggeaffald. Kommunerne er myndighed på området, men [...]

By | December 15th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Ny plast handlingsplan

Plast havner i dag at for ofte i naturen og i forbrændingsanlæggene. derfor her regeringen idag lanceret en ny plasthandlingsplan :”Plastik uden spild”. Målet er at styrke genanvendelsen og beskytte natur og miljø.  Handlingsplanen indeholder 27 initiativer, [...]

By | December 5th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger sendt i høring

Arbejdstilsynet har nu sendt de nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) i høring. Det drejer sig bl.a. om bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (nr. 1793 af 18 december 2015). Det betyder, at vi pt. [...]

By | November 25th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Nyt procesmodul i COS til Kemisk APV

Vi har her i weekenden frigivet en række ændringer og opdateringer til Chemical Online Service (COS). Ændringerne består af et helt nyt procesmodul til håndtering af Arbejdstilsynets nye krav til "Kemisk APV" og instruktion ved [...]

By | November 11th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Importerer I kemikalier eller varer fra lande uden for EU?

Hvis I importerer kemikalier eller varer, der er produceret uden for EU, så kan de indeholde kemiske stoffer, som er forbudte i EU. EU’s kemikalielovgivning REACH har en liste over stoffer, der er forbud mod i specifikke [...]

By | November 1st, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

9 nye stoffer identificeret som hormonforstyrende.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet det faglige baggrundsmateriale for listen over hormonforstyrrende stoffer, herunder vurderinger af, om en række navngivne stoffer lever op til kriterierne for at være hormonforstyrrende. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og [...]

By | October 31st, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Grænseværdien for kræftfremkaldende stof skal vurderes igen

Stoffet Chrom 6, der findes bl.a. i pigmenter, maling og metalbelægninger er kræftfremkaldende.  Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vurderer, at den gældende grænseværdi, som er sat i Danmark og EU, muligvis er for lempelig. [...]

By | October 31st, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

“Kend kemi’en” Ny portal om kemi i forbrugerprodukter

I dag har miljøstyrelsen åbnet en ny portal, der handler om kemi i hverdagen. Portalen er fuld af tips og konkrete råd til, hvad man bør være opmærksom på, hvis man vil spare sig selv, [...]

By | September 12th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Ny strategi for cirkulær økonomi lanceret

Et stadigt stigende pres på Jordens naturressourcer betyder, at vi må gentænke vores måde at producere og forbruge på. Danmark skal omstilles til en mere cirkulær økonomi. Det kan fx ske ved at designe bygninger og [...]

By | September 2nd, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Mistanke til sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi.

4 pesticider er under mistanke. International undersøgelse viser, at der kan være en sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi. Forskerne er usikre. Ministeren ønsker at følge undersøgelsen. De fire pesticider, som er blevet undersøgt, er: [...]

By | September 2nd, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Arbejdstilsynet besøger certificerede virksomheder

En analyse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme på certificerede virksomheder har ikke påvist, at arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder er bedre end på de ikke-certificerede virksomheder. Der har også været en række eksempler på erhvervssygdomme på [...]

By | August 31st, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Der er ikke styr på kemi’en ved handel på nettet

Stort EU-projekt afslører, at over 80 procent af de kontrollerede e-shops i 15 lande ikke har styr på oplysning om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger. Det samme gælder danske netbutikker. Ved nethandel har [...]

By | May 7th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

500 virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat skal tjekkes af AT

Arbejdstilsynet vil tjekke certificeringsordningen ved at gennemføre 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Besøgene starter 1. juli og kører tre år frem. Formålet med de 500 besøg er at undersøge, hvorvidt certificeringsordningen lever op til, [...]

By | April 30th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Ingen forbedringer at spore på området kemisk arbejdsmiljø

"Fra min hverdag er der ikke noget, der tyder på, at der kommer færre patienter med kemiske arbejdsmiljøproblemer. Kemi er langt fra fortid". Sådan skriver professor og arbejdsmediciner. De arbejdsmedicinske klinikker får ca. 10.000 henvendelser [...]

By | April 3rd, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Mindst 165000 medarbejdere i Danmark bliver udsat for kemiske stoffer

Mindst 165.000 medarbejdere inden for tre brancher bliver sandsynligvis udsat for kemiske stoffer på jobbet. Derfor er der stadig behov for at have fokus på det kemiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, vurderer professorer fra NFA [...]

By | April 3rd, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

120.000 personer i EU får årligt konstateret kræft som konsekvens af deres arbejde

Omkring 200.000 personer dør om året i EU på grund af sygdomme, hvor arbejdet spiller en rolle. Især arbejdsrelateret kræft er den store synder.  Arbejdsrelateret kræft tegner sig for 53 % af alle arbejdsrelaterede dødsfald  i EU og [...]

By | March 6th, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes

Grænseværdien for methylisothiazolinon sænkes EU har netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, hvis de indeholder det allergifremkaldende stof MI (Methylisothiazolinone). Fremover skal en kemisk blanding mærkes som [...]

By | February 22nd, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger

Kontrol med CLP klassificering og mærkning af kemiske blandinger I januar måned begyndte den planlagte EU kontrol (EU’s håndhævelsesprojektet REACH-EN-FORCE-6 (REF6)) om klassificering og mærkning af en kemiske blanding. Kontrollen handler bl.a. om hvorvidt blandingerne [...]

By | February 22nd, 2018|Categories: nyheder|0 Comments

Problemstoffer i blandinger & artikler – Hvor mange var ”non-compliant” med lovgivningen?

ECHA EU’s kemikalieagentur har lige frigivet en rapport, der beskriver undersøgelser af ”compliance graden” af de blandinger og artikler der sælges i EU landene (REF 4) Resultater fra 27 EU lande indgår [...]

By | February 8th, 2018|Categories: nyheder|Tags: |0 Comments

Hvad er hormonforstyrrende stoffer?

Miljøstyrelsen har lige offentliggjort en ny rapport der viser, at der er grund til at bevare fokus på børn og ufødtes udsættelse for problematiske stoffer særligt de hormonforstyrrende. Læs også denne artikel om hvad hormonforstyrrende stoffer er og [...]

By | April 30th, 2017|Categories: nyheder|0 Comments

Stramninger på methylisothiazolinon (MI) i EU

EU forbød i februar at bruge det allergifremkaldende konserveringsmidlet MI i "stay on" kosmetiske produkter og nu har EU-landene besluttet at sænke den tilladte grænse for mængden af MI i al anden kosmetik som shampoo [...]

By | March 22nd, 2017|Categories: nyheder|0 Comments

EU anerkender 4 phthalater som hormonforstyrrende

EU's medlemslande har i en afstemning i dag anerkendt fire phthalater som hormonforstyrrende for mennesker. Den historiske afstemning betyder, at EU for første gang optager stoffer som hormonforstyrrende for mennesker på den såkaldte Kandidatliste over særligt problematiske [...]

By | February 16th, 2017|Categories: nyheder|0 Comments

Kun få har fokus på større indtjening i miljøledelses-arbejdet.

Ny undersøgelse viser at størstedelen af de danske virksomheder, der arbejder med miljøledelse, hænger fast i en traditionel tilgang med fokus på røg, støj og møg (reducere omkostninger). Kun få virksomheder har fået øjnene op [...]

By | December 14th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Forbud mod PFOA stoffer i EU netop vedtaget 

Forbud mod brug af PFOA og stoffer, der kan nedbrydes til PFOA, er netop stemt igennem i EU og træder i kraft om tre år. Fluorstofferne er svært nedbrydelige i miljøet og er blandt andet fundet i isbjørne [...]

By | December 8th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Større krav til certificerede virksomheder

Kronesmiley ordningen strammes op I forbindelse med Siemens og Vestas forløbet og deres mange arbejdsskader, som følge af uforsvarlig brug af epoxy og isocyanater, bliver kronesmileyordningen nu strammet op. Der skal ikke være om, at [...]

By | November 22nd, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Skærpede krav til kemi i legetøj til små børn 

EU's medlemslande har besluttet at sætte grænsen ned for afgivelsen af stofferne bisphenol A og phenol i legetøj til børn under 3 år og i legetøj, der er beregnet til at komme i munden.

By | November 15th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Topmøde på Aarhus Universitet – Avichem deltog med stand

Avichem deltog med "Chemical Online Service" på topmødet på Århus Universitet. Dejlig eftermiddag på Århus Universitet hvor topledere i Østjylland samledes for at diskutere de udfordringer erhvervslivet står overfor og mulige veje til at øge [...]

By | November 3rd, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Kontrol af spraydåser

Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet har været på kontrol af spraydåser, for at afdække implementerings niveauet ift. de nye CLP regler. De fandt følgende: Danske regler: Manglende oplysninger om national lovgivning i SDS, pkt. 15 ”Oplysninger om regulering” Værnemidler: [...]

By | September 30th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

IT forums Danske Banks specialpris 2016 til Avichem

Avichem modtog i aftes IT forums Danske Banks specialpris 2016 for RETHINK BUSINESS. En kompliceret kemikalielovgivning i DK og EU, der stiller store krav til ressourcer og kompetencer i vores virksomheder. Derfor skal vores kunder [...]

By | September 30th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Ny B-værdi liste

Miljøstyrelsen har udsendt en ny vejledning om B værdier. B-værdierne anvendes blandt andet i forbindelse med dimensionering af skorstens- og afkasthøjder og skal anvendes i tæt sammenhæng med Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen.

By | September 15th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Ny kemipakke styrker viden om skadelig kemi 

Den nye pakke vil bl.a. omfattet følgende: Viden om kombinationseffekter  Der vil blive udviklet en model til beregning af kemikaliers kombinationseffekter. Modellen vil blive anvendt til at estimere befolkningens totale udsættelse for disse kemikalier og [...]

By | August 28th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Arbejdsmiljøregler om epoxy og isocyanater skal efterleves

Arbejdsmiljørådet har på initiativ af beskæftigelsesministeren nedsat en arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at arbejdsmiljøreglerne efterleves i det daglige arbejde. Arbejdsgruppen starter sit arbejde efter [...]

By | June 30th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

EU afgørelse der vedrører det danske produktregister  

EU Domstolen har afgjort, at selv om industrien allerede skal registrere deres stoffer hos det Europæiske Kemikalieagentur efter REACH-forordningen, kan medlemslandene også kræve, at kemiske produkter skal registreres i nationale databaser som de danske og [...]

By | March 17th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

Ny Portal til indrapportering af “Giftige stoffer”

De virksomheder, der er pligt til at indsende indhente "Gifttilladelse" af enten Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet, kan nu benyttes sig af en ny selvbetjeningsløsning. Se mere her: Ny portal til giftmeddelelser.

By | February 11th, 2016|Categories: nyheder|0 Comments

EU ønsker hårdere kurs overfor skadelig kemi.

I dag afholdes i en konference i Bruxelles, hvor det skal diskuteres, hvordan der kan skaffes forbedringer på følgende fem områder: Industriens registreringer under REACH, Kontrol med særligt problematiske stoffer, Hormonforstyrrende stoffer, Nanomate­rialer, Problematiske stoffer i importerede [...]

By | October 20th, 2015|Categories: nyheder|0 Comments

Arbejdstilsynet får udvidede beføjelser til at give adm. bøder ift. kemikalier

Bekendtgørelsen om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er ændret pr. 3. oktober. Teksten i bek. ved kemiske stoffer er ændret til, at der nu kan gives administrative bøder ved: Arbejde med stoffer og [...]

By | October 3rd, 2015|Categories: nyheder|0 Comments

Ny SDS vejledning fra ECHA

Se den ny vejledning til udarbejdelse af SDS fra ECHA her.

By | September 19th, 2015|Categories: nyheder|0 Comments

Ny branchevejledning fra I-Bar vedr. håndtering af kemikalier på arbejdspladsen   

Vejledningen om kemikalier indeholder bl.a. gode råd til hvordan man for styr på kemikalierne på arbejdspladsen, herunder Kemisk APV, brug af værnemidler, oplag, skiltning og substitution.

By | August 26th, 2015|Categories: nyheder|0 Comments

Cirkulær økonomi betaler sig – både for virksomheden og for samfundet 

7.000 mia. kroner om året globalt set, så stort er potentialet, hvis vi kan skabe en grønnere og mere cirkulær økonomi, hvor affald bliver forebygget og produkter i højere grad bliver genanvendt. Hvad er cirkulær økonomi? Det [...]

By | May 4th, 2015|Categories: nyheder|0 Comments

Fire Phthalater forbydes i alt elektronik i EU fra 2019 

Fra 2019 vil 4 phthalater blive forbudt i alt elektronik i EU. Forbuddet gennemføres via RoHS direktivet. De 4 phthalater bliver brugt som blødgørere i plast og er mistænkt for at være hormonforstyrende

By | April 23rd, 2015|Categories: nyheder|0 Comments

Ny ph-d afhandling: én ud af tre allergiske reaktioner opdages ikke ved test.

Ny ph-d afhandling fra Videncenter for Allergi viser, at der var fejl eller mangler i næsten hvert femte sikkerhedsdatablad ud fra et medicinsk synspunkt i forhold til allergiudredning. Den mest almindelige mangel var, at sikkerhedsdatabladene (SDS) ikke [...]

By | April 7th, 2015|Categories: nyheder|0 Comments

Ny rapport: Det koster udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer 

Så er der, i ny rapport, sat kroner og øre på, hvad det koster samfundet, at vi alle dagligt udsættes for hormonforstyrrende stoffer. Større risiko for testikelkræft, for misdannede kønsorganer hos drengebørn, for dårlig sædkvalitet hos mænd, [...]

By | November 17th, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

Krav til virksomheders miljørapportering

Nye forslag til initiativer fra Miljøministeriet skal gøre virksomheder mere bevidste om deres miljøbelastning i hele værdikæden, herunder også de økonomiske konsekvenser.

By | October 28th, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

Chemical Online Service et effektivt værktøj til virksomheder, der vil gå den grønne vej og skåne miljøet 

Avichems online kemikalieløsning én af de 15 "Grønne forretningsmodeller", der på landsplan er sluppet gennem nåleøjet. Se artikel om Avichem og Chemical Online Service her.

By | October 18th, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

Test af hormonforstyrrende stoffer

Danmark har gennem mange år lagt pres på, for at få skærpet reguleringen af hormonforstyrrende stoffer. Nu har EU’s komité for kemikalieregulering netop vedtaget, at indføre nye krav til industrien, der omfatter obligatoriske test for [...]

By | September 24th, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

OHSAS 18001 erstattes af ISO 45001

Ny standard på arbejdsmiljø fra 2016. Den internationale arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001 ophører med at eksistere fra 2016 og erstattes med en helt ny ISO standard, der allerede har fået nummeret ISO 45001. ISO 45001 har [...]

By | April 22nd, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

Ny kemikalieindsatsplan 2014-17 fra miljøministeriet 

Ministeriet kommer i deres nye kemikalieindsatplan 2014-17 med svar på, hvor der skal sættes ind de næste år, for at skubbe til en udvikling, hvor der anvendes færre problematiske indholds stoffer i de kemikalier, der sælges og [...]

By | March 26th, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

Avichems nye miljøportal fremmer grøn omstilling i danske virksomheder

Avichem tager nu det helt naturlige, næste skridt. Vi udbygger nu vores kemikaliestyringssystem Chemical Online Service med en helt ny miljøportal. Fremover vil vi også kunne tilføre vores kunder viden om indhold af miljøfarlige stoffer i [...]

By | February 21st, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

Forbud mod 3 flammehæmmere i legetøj 

  EU har i dag besluttet af forbyde 3 flammehæmmere i legetøj. Der er tale om følgende 3 stoffer: tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP), CAS-nr. 115-96-8 tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]phosphat (TDCP), CAS-nr. 13674-87-8 tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat (TCPP), CAS-nr. 13674-84-5

By | February 20th, 2014|Categories: nyheder|0 Comments

Forbud mod chrom i lædervarer

EU har i dag besluttet at forbyde chrom i lædervarer som tøj, sko, tasker, handsker, møbler mm, på grund af chrom VI's allergifremkaldende effekt.   Forbuddet træder i kraft, når det formeldt er godkendt af Rådet [...]

By | November 5th, 2013|Categories: nyheder|0 Comments

Forbud mod 5 parabener i EU 

EU forbyder brug af 5 parabener i alle typer kosmetik og plejeprodukter i hele EU. Parabener er en fælles betegnelse for en gruppe af konserveringsmidler, der benyttes bl.a i kosmetik. Stofferne er mistænkt for at [...]

By | October 10th, 2013|Categories: nyheder|0 Comments
Nyhedsbreve