Print Friendly, PDF & Email

Nyt modul til Kemisk risikovurdering i COS 

Så let implementerer I de nye regler om Kemisk risikovurdering og instruktion.  

Hvorfor nyt “Kemisk risikovurderings modul”?

I slutninger af 2018 varslede Arbejdstilsynet, at der i første kvartal 2019, ville blive vedtaget nye regler om arbejde med stoffer og materialer, for alle danske virksomheder. Her kan du få indsigt i de nye regler: Nye regler om  stoffer og materialer”. Bl.a. er kemisk risikovurdering blevet omdrejningspunktet i de nye  regler.

Med det nye 4-i-1 værktøj i COS til kemisk risikovurdering og instruktion bliver det enkelt og let at indføre Arbejdstilsynets nye regler for arbejde med stoffer og materialer.

Derfor kalder vi det nye modul for et 4-i-1-værktøj  

Når I laver Jeres kemiske risikovurderinger med det nye 4-i-1 værktøj i COS, får I automatisk indfriet følgende 4 krav i lovgivningen:

  1. Kravene til vurderinger, indhold og skriftlighed af den kemiske risikovurdering indfries.
  2. Kravet om tilgængelighed af den kemiske risikovurdering for medarbejderne indfries.
  3. Der udarbejdes en skriftlig sikkerhedsinstruktion på arbejdsprocessen
  4. Der fås en liste over de kemikalier, der anvendes ved processen med adgang til SDS

Løsningen er integreret i COS, så I får det hele i én og samme arbejdsproces. Det betyder også, at når vi opdaterer Jeres SDS’er, så opdaterer vi samtidig datagrundlaget for Jeres kemiske risikovurdering.

Desuden indeholder løsningen også vejledninger og hjælpeværktøjer til gennemførelse af kemisk risikovurdering på processen samt styringsværktøjer til opfølgning og revision.

Med det nye “modul til Kemisk risikovurdering bliver det:

  • Klart og tydeligt for medarbejderne, hvordan de arbejder sikkert ved de enkelte processer.
  • Enkelt at undervise og uddanne medarbejdere i arbejdet med kemikalier.
  • Muligt for alle i virksomheden at auditere egne og kollegers processer.
  • Lettere at opbygge en god sikkerhedskultur på arbejdspladsen.

Det nye 4-i-1-værktøj er også implementeret i “COS User Safety Appen”. Det betyder at alle sikkerhedsinstruktioner på arbejdsprocesser også kan læses på appen. Her kan du læse mere om COS User Safety App’en.

Mere information

Du er velkommen til at kontakte os og få en online demonstration af det nye modul til Kemisk APV og procesinstruktioner på tlf. 20 69 16 67

Her kan du læse mere om:

Se video om det nye modul til Kemisk APV i COS:

Del siden