Print Friendly, PDF & Email

Sikkerhed og bæredygtighed er kernen 

Så let kan det siges!

Vores vision er:

En verden hvor enhver virksomhed producerer på en bæredygtig måde – uden at ”belaste” medarbejdere og miljø med farlige kemikalier. Og hvor der anvendes materialer og kemiske produkter i de varer der produceres, så de vil kunne indgå i den cirkulære økonomi.

Vores mission er:

“At gøre det nemt for vores kunder, at implementere kemikalielovgivningen, at udvikle grønne produkter, at etablere en bæredygtig produktion og at skabe en sikker og tryg arbejdsplads for de ansatte”.

Derfor ser vi det som vores opgave, at udvikle vores kemividensløsning COS, der:
1. Fjerner de ressourcetunge processer hos vores kunder til fx:
  • Rekvirering og opdatering af sikkerhedsdatablade.
  • Overvågning og opdatering af kemikalielovgivning

2. Fjerner de kompetencetunge processer hos vores kunder til fx:

  • Farlighedsvurdering af deres kemikalier
  • Udarbejdelse af sikkerhedsinstruktioner og vurdering af værnemidler
  • Vurdering af deres kemikalier op i mod gældende og ny lovgivning

3. Og der tilfører værdi hos vores kunder, i form af værktøjer, viden og kompetencer.

Målet er at vores kunder bliver i stand til, med så få ressourcer som muligt, at skabe en god forretning på at indføre bæredygtige løsninger. Og bliver klædt på til at se deres potentialer, i at gøre bæredygtighed til en del af produktudviklingen, forretningmodellen og virksomheds strategien.

Del siden