UFI – Unique Formula Identifier header

UFI – Unique Formula Identifier. PCN portal og UFI nr. skal sikre at de nationale giftinformationscentre kan rådgive korrekt. Derfor skal alle kemiske blandinger være oprettet i PCN-portalen.