Sådan indfører jeg kemiske risikovurderinger i praksis

En kemisk risikovurdering handler om at vurdere, hvilke kemiske risici, der eksisterer ved at udføre et stykke arbejde, men hvordan får jeg hul på gaven i praksis. Det er et godt spørgsmål.
På denne side vil vi forsøge at give dig input til, hvordan du kan komme i mål med de kemiske risikovurderinger i din virksomhed.

Hvorfor kemiske risikovurderinger?

I sommeren 2019 kom der nye kemikalie lovkrav i Danmark, herunder kemiske risikovurderinger. Du kan læse meget mere om detaljerne i de nye regler her: link

Hvordan kommer jeg i gang med opgaven?

Indførelse og vedligeholdelse af kemiske risikovurderinger kan betragtes i 4 trin:

Gennemgang af de fire trin i udarbejdelse af ”Kemiske risikovurderinger”

Se med på videoerne nedenfor. Her prøver vi at give dig vores input til hvad der skal udføres i den pågældende delopgave og vores forslag til hvordan I kan gribe opgaven an i praksis.

Trin 1

Definition af processer

Gennemgang af proces

Trin 2

Risikovurdering af proces

Vurderinger af behov for forbedringer

Trin 3

Indførelse af løsninger

Instruktion af de ansatte

Trin 4

Overvågning af kemidata

Audit af proces

Trin 1a. Definition af processer:

Den første opgave I skal i gang med, er af få defineret Jeres processer i virksomheden

(note til video: Hvad er en proces –

Specifik proceskonkret: arbejdsopgave ved en maskine på et fysisk afgrænset sted fx er arbejdsopgave i en produktionsproces, kan også være en

tværgående proces i form af en arbejdsopgave som udføres på forskellige arbejdssteder fx vedligeholdelsesproces – et stykke malerarbejde, limarbejde, fuge arbejde

Hvordan afgrænser vi så processen? En produktionslinje kan sagtens deles op i flere processer

 

Trin 1b. Gennemgang af proces:

Hver proces gennemgås og der samles viden om hvordan arbejdet foretages og hvilke kemiske produkter der anvendes

 

Trin 2.a.Risikovurdering af proces:

Der laves en vurdering af hvilke kemiske risici der er ved at udføre arbejdet

 

Trin 2.b Vurderinger af forbedringer ved proces:

Der laves en vurdering af om foranstaltning ved processen som fx udsugning fungerer som den skal, eller om der er behov for forbedringer. Evt Opgaver og forbedringer indføres på Jeres APV handlingsplan og styres sammen med jeres andre arbejdsmiljø og sikkerhedsopgaver.

 

Trin 3.a.Indførelse af løsninger ved proces:

Når I har fundet løsninger på Jeres opgaver skal de føres ud i praksis.

 

Trin 3.b Instruktion af de ansatte ved proces:

Der skal udarbejdes en instruktion (skriftlighedskrav ved visse processer) og medarbejderne ved processen skal instrueres i at udføre arbejdet sikkert.

 

Trin 4a. Overvågning af kemidata:

Leverandørerne ændrer hele tiden på deres recepter, måske skiftes der leverandør eller indføres nye kemiske produkter. Det kan betyde at den kemiske risiko vurdering skal revurderes.

 

Trin 4 b: Audit af proces:

Der kan også ske ændringer på arbejdspladsen foranstaltninger der svigter, ændringer

Kemiske risikovurderinger og COS

Hvordan kan kemiløsningen Chemical Online Service (COS) understøtte dit arbejde med kemiske risikovurderinger?

Mere Info: COS abonnementer