Bæredygtighed

Bliv klædt på til den grønne omstilling. Her finder du viden om begreber og emner, der er helt centrale i den bæredygtige økonomi.

Alle taler om det – bæredygtighed

Farlige kemikalier i miljøet, klimaudfordringer og en truende mangel på vigtige råmaterialer, er konsekvensen af årtiers økonomisk vækst med rovdrift på klodens ressourcer og udvikling af tusindevis af nye ukendte kemikalier. Det er ikke bæredygtigt i længden. Det kalder på en ændring af de traditionelle produktionsformer og indførelse af cirkulær økonomi, hvor ressourcerne recirkuleres og anvendes igen og igen.

EU vil være klimaneutral i 2050

Det er en enorm opgave, der har betydning for alle parter i værdikæden – for virksomheder, der udvinder af råmaterialer, for producenter,  for forbrugere og endelig for genindvindingsindustrien. Siden FN vedtog Paris-aftalen i 2016 har EU arbejdet for fuld kraft, på at indføre strukturændringer, der skal begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Det har medført en lang række nye lovkrav, initiativer og begreber. Du finder nedenfor links til flere artikler, som uddyber og linker videre til relaterede emner.

Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er fremtidens løsning på klodens ressourceproblemer. Men indhold af skadelig kemi er et problem.

Green Deal

Green deal

Green Deal er EU’s klima- og vækststrategi. Planerne er, at både finansielle, offentlige og private aktører skal bidrage til at EU bliver klimaneutral i 2050.

Bæredygtige Økonomiske Aktiviteter

Bæredygtige økonomiske aktiviteter

Bæredygtige økonomiske aktiviteter skal bidrage til EU’s miljømål og må ikke samtidig gøre anden væsentlig skade.

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH) er opstået i forbindelse med EU taksonomi. Det er et fundamentalt princip i EU’s definition af bæredygtighed.

EU-Taksonomi

EU Taksonomi

EU taksonomi er et centralt værktøj i EU’s klimastrategi ‘Green Deal’ og omstillingen til en mere bæredygtig økonomi.

Livscyklusvurdering

Livscyklusvurdering

Livscyklusvurdering anvendes til at vurdere et produkts miljøpåvirkning og samlede bæredygtighed. Det er en obligatorisk vurdering i EU taksonomien.

Tekniskescreeningskriterier

Tekniske screeningskriterier

Tekniske screeningskriterier beskriver, hvilke krav specifikke økonomiske aktiviteter skal efterleve, for at de må betragtes som miljømæssigt bæredygtige.

CSRD corporate sustainability reporting directive

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CSRD (bæredygtighedsrapportering) omfatter alle større – og på sigt mindre – virksomheder. Forbruget af farlig kemi skal også dokumenteres.

Ecodesign bæredygtighed

Ecodesign (ESPR)

ESPR stiller krav til forbrugsartiklers design, så det bliver nemmere at adskille og reparere produkterne og frasortere farlige indholdsstoffer.

Miljømærkning

Miljømærkning

Miljømærkerne guider forbrugerne i valget af sunde, miljøvenlige og bæredygtige produkter, og stiller målbare krav til producenterne.

EPD Miljøvaredeklaration

EPD

EPD er en miljøvaredeklaration af byggematerialer og dokumenterer byggevarens miljøbelastning i et livscyklusperspektiv.

DGNB

DGNB

DGNB er en af flere standarder for bæredygtigt byggeri. Det er den største i Danmark og stiller strenge krav til brug af kemikalier.

SCIP database

SCIP – database

Alle produkter og artikler markedsført i EU, skal registreres i SCIP-databasen, hvis de indeholder kandidatlistestoffer i mere end 0,1% w/w.

Digitale produktpas

Digitale produktpas

Digitale produktpas følger produktet og giver aktører i værdikæden indsigt i produktets sammensætning og relaterede risici.

ESG

ESG

ESG omfatter krav til virksomhedernes bæredygtighedsindsats. Fremover bliver ESG vurderet på niveau med finansielle resultater.

Green Washing

Green washing

Green washing modarbejder den grønne omstilling og ligeværdig konkurrence. Derfor har EU etableret flere tiltag på området.

Bæredygtige kemikalier

Bæredygtige kemikalier

Bæredygtige kemikalier medfører ikke skade på klima, miljø og mennesker. Det stiller krav til design, fremstilling og anvendelse.

ESRS

ESRS

ESRS beskriver krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Fælles standarder giver øget transparens mellem virksomheder.