ESG – Environment, Social & Governance

ESG eller Environment, Social & Governance er fremover målestokken for virksomheders indsats i forhold til bæredygtighed. Med krav fra EU skal langt flere virksomheder forholde sig til ESG-forhold i årsrapporten, og i den forbindelse bliver der frigivet en lang række standarder med specifikke krav til rapporteringens indhold. Få en kort introduktion til disse nedenfor.

Hvad er ESG?

ESG handler om virksomheders indsats indenfor bæredygtighed, og dækker områderne

  • Environment – faktorer som energiforbrug, miljøbelastning og påvirkning af biodiversitet
  • Social – faktorer som diversitet, ligestilling, menneskerettigheder, sikkerhed og privatliv
  • Governance – faktorer i forhold til god virksomhedspraksis, herunder bl.a. ledelse, lønforhold og aktiviteter til modvirkning af bestikkelse og korruption

ESG omtales også som virksomhedernes ikke-finansielle forhold.

Hvorfor har vi fokus på ESG?

I takt med den stigende fokus på globale klimaudfordringer og social ulighed, er der også kommet større fokus på virksomhedernes ansvar og engagement på disse områder. Flere velrenomerede virksomheder har prøvet at få dårlig omtale i medierne, fordi de er blevet sat i relation til fx miljøforurening eller social dumping. Tilsvarende er mange virksomheder også kendt på deres globale eller lokale engangement i forhold til miljø, socialt og ledelsesmæssigt ansvar.

ESG-billede

EU stiller højere krav til ESG rapportering

EU stiller med direktivet for virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) fra 2022 mere specifikke og omfangsrige krav til virksomheders ESG-rapportering. Alle større virksomheder, virksomheder af offentlig interesse samt mindre børsnoterede virksomheder er således fremover forpligtet til at rapportere om deres ikke-finansielle forhold i årsrapporten.

Målet er at ESG fremover skal vægtes på niveau med virksomhedernes finansielle forhold.

I modsætning til tidligere, skal rapporteringen efterleve særlige standarder og godkendes af en revisor. Rapporteringskravene fremgår af flere ESRS (Environmental Sustainability Reporting Standards).

Green Washing

Green washing

Green washing modarbejder den grønne omstilling og ligeværdig konkurrence. Derfor har EU etableret flere tiltag på området.

Digitale produktpas

Digitale produktpas

Digitale produktpas følger produktet og giver aktører i værdikæden indsigt i produktets sammensætning og relaterede risici.

SCIP database

SCIP – database

Alle produkter og artikler markedsført i EU, skal registreres i SCIP-databasen, hvis de indeholder kandidatlistestoffer i mere end 0,1% w/w.

DGNB

DGNB

DGNB er en af flere standarder for bæredygtigt byggeri. Det er den største i Danmark og stiller strenge krav til brug af kemikalier.

EPD Miljøvaredeklaration

EPD

EPD er en miljøvaredeklaration af byggematerialer og dokumenterer byggevarens miljøbelastning i et livscyklusperspektiv.

Miljømærkning

Miljømærkning

Miljømærkerne guider forbrugerne i valget af sunde, miljøvenlige og bæredygtige produkter, og stiller målbare krav til producenterne.