Green washing

Begrebet “Green washing” dækker over forkert eller utilstrækkelig brug af udtryk som ‘bæredygtig’ og ‘grønne produkter’. Det er en hindring for en effektiv bæredygtige udvikling, da det skaber mistillid blandt forbrugere og virksomheder. Derfor har EU fastlagt initiativer, der dels skal modvirke green washing og dels styrke den bæredygtige udvikling. Læs mere nedenfor.

Hvad er green washing?

Der er tale om ‘green washing’, når virksomheder eller produkter bliver fremstillet som mere miljøvenlige og bæredygtige, end de i virkeligheden er. Green washing skaber derfor ulige konkurrence mellem virsomheder, og forfører kunder til at købe produkter, der ikke lever op til det, der bliver lovet.

Forbrugerombudsmanden har frigivet en “kvivkguide til virksomheder om miljømarkedsføring”. Her får du gode råd og eksempler på, hvad der er vildledende markedsføring.

Hvad er konsekvensen ved green washing?

Det kan få store konsekvenser, hvis en virksomhed angiver at dens økonomiske aktiviteter er bæredygtige, uden at kunne dokumentere det. Ifølge markedsføringsloven §§ 5-6 risikerer virksomheder, at få store bøder, hvis de bliver dømt for vildledende markedsføring. Klima- eller miljøudsagn i markedsføringen skal være korrekte, klart formulerede og skal være i tråd med EU’s klassifikationskriterier  for bæredygtighed (EU taksonomien).

Hvordan forhindrer EU-taxonomien green washing?

EU-taxonomien og tilhørende screeningskriterier omfatter målbare krav til, hvornår en økonomisk aktivitet må beskrives som bæredygtig. Virksomhederne skal dokumentere deres niveau af bæredygtighed i årsrapporteringen, som efterfølgende skal påtegnes af en revisor. På denne måde er der mindre risiko for green washing.

Ecodesign bæredygtighed

Ecodesign (ESPR)

ESPR stiller krav til forbrugsartiklers design, så det bliver nemmere at adskille og reparere produkterne og frasortere farlige indholdsstoffer.

Miljømærkning

Miljømærkning

Miljømærkerne guider forbrugerne i valget af sunde, miljøvenlige og bæredygtige produkter, og stiller målbare krav til producenterne.

EPD Miljøvaredeklaration

EPD

EPD er en miljøvaredeklaration af byggematerialer og dokumenterer byggevarens miljøbelastning i et livscyklusperspektiv.

DGNB

DGNB

DGNB er en af flere standarder for bæredygtigt byggeri. Det er den største i Danmark og stiller strenge krav til brug af kemikalier.

SCIP database

SCIP – database

Alle produkter og artikler markedsført i EU, skal registreres i SCIP-databasen, hvis de indeholder kandidatlistestoffer i mere end 0,1% w/w.

Digitale produktpas

Digitale produktpas

Digitale produktpas følger produktet og giver aktører i værdikæden indsigt i produktets sammensætning og relaterede risici.