Kemikalier & Sikkerhed

UFI Unique Formula Identifier

UFI – Unique Formula Identifier

PCN portal og UFI nr. skal sikre at de nationale gift-informationscentre kan rådgive korrekt. Derfor skal alle kemiske blandinger være oprettet i PCN-portalen.

Kræftfremkaldende stoffer underside indgang

Kræftfremkaldende stoffer

Påvirkninger fra arbejdslivet, som udsættelse for kemikalier og røg, udgør 4% af de omkring 50.000 danskere om året, der rammes af kræft.

Substance of Concern

Substance of Concern (SoC)

Substances of Concern (SoC) er et nyt begreb i kemikalielovgivningen. Det er en fælles betegnelse for alle problematiske stoffer.

Arbejde med isocyanater sprøjtemaling

Arbejde med isocyanater

Den 15. april 2023 trådte ændrede regler om isocyanat-uddannelse i kraft for at bringe de eksisterende danske regler på niveau med EU’s minimumskrav.

PFAS stoffer påvirker miljøet

PFAS

PFAS er en global miljøudfordring, som udgør en trussel for miljøet, dyr og mennesker. Bliv klogere på, hvordan du finder ud af, om der er PFAS i jeres produktion.

Hvad siger loven om leverandøransvar

APV / Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder skal udarbejde en arbejdsplads-vurdering (APV) og på baggrund af den udfærdige en prioriteret handlingsplan, hertil stilles en række krav.

APV ATEX

APV / ATEX

Målet ved en ATEX APV er at få afdækket, om der er en risiko, hvad risiko’en består i, hvad der er årsagen til risikoen og hvordan vi får den fjernet eller minimeret.

APV / Kemisk risikovurdering

APV / Kemisk risikovurdering

Bliv klogere på hvordan man forbereder, gennemfører og implementere kemisk APV også kendt som en kemisk risikovurdering.

APV områder med særlige krav

APV – Områder med særlige krav

I denne artikel får du information om på hvilke områder der stille særlige krav til arbejdspladsvurderinger eller risikovurderinger.

ATEX Farlig eksplosiv atmosfære

ATEX – Farlig eksplosiv atmosfære

Læs mere om hvordan der kan opstå en farlig eksplosiv atmosfære og hvilke ting der skal medtages i vurdering af eksplosions risiciene.

Hvad siger loven om leverandøransvar

ATEX – Zoneklassificering

Som virksomhed har man pligt til at vurdere, om der kan forekomme eksplosiv atmosfære i større eller mindre omfang ved nogle af processerne på virksomheden.

Chemical Footprint (cfp)

Chemical Footprint (cfp)

Chemical Footprint (cfp) er en målbar metode, der kan benyttes af investorer, indkøbere og andre interessenter, til at vurdere og benchmarke virksomheder.

Hvad er farligt gods og hvem er myndigheden

Farligt gods – hvad er farligt gods?

Læs mere om definitionen af farligt gods og hvem myndigheden er. Bliv klogere på hvornår et kemikalie er farligt gods og derfor omfattet af transportreglerne.

Farligt gods uddannelseskrav

Farligt gods – uddannelseskrav

Læs om de krav der stilles til uddannelse af medarbejdere i forbindelse med farligt gods. Se hvilken uddannelse der kræves og hvor længe den er gældende.

Farligt gods krav til sikkerhedsrådgiver

Farligt gods – sikkerhedsrådgiver

Hvis din virksomhed er omfattet af sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen, skal I udpege en sikkerhedsrådgiver. Bliv klogere på hvad dette indebærer i denne artikel.

10 gode råd til valg af kemikaliesystem

10 gode råd til valg af kemikaliesystem

Inden I vælger et kemikaliesystem til jeres virksomheden, skal I overveje jeres behov og vurdere hvilken model, der passer bedst til jer. Bliv klogere i denne artikel.

Udarbejdelse af kemisk risikovurdering (Kemisk APV)

Udarbejdelse af kemisk risikovurdering (Kemisk APV)

En kemisk risikovurdering handler om at vurdere, hvilke kemiske risici, der eksisterer ved at udføres et stykke arbejde. Læs mere om, hvordan i gør, i denne artikel.

Hvad siger loven om leverandøransvar

Lovkrav til kemisk risikovurdering og kemikaliesikkerhed

Denne side indeholder lovtekster til kemisk risikovurdering og kemikaliesikkerhed, samt definitioner af begreber hentet fra Arbejdstilsynet.

Kemikalielovgivning og compliance

Kemikalielovgivning og compliance

Her kan du læse mere om, hvordan I kommer i mål med at sikre overensstemmelse (compliance) med kemikalie-lovgivningen.

Kemikaliestyring

Kemikaliestyring

Denne guide omhandler kemikaliestyring, hvad der skal til for at vi kan sige, at vi har styr på vores kemikalier samt hvordan kemikaliestyring kan indføres i organisationen.

Hormonforstyrrende stoffer (Endocrine disruptors, ED) er mistænkt for at bidrage til en stigende forekomst af forskellige tilstande og sygdomme, fx misdannede kønsorganer hos drengebørn, nedsat fertilitet, udvikling af fedme og diabetes og påvirkning af hjernens udvikling.

Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer (Endocrine disruptors, ED) er mistænkt for at bidrage til en stigende forekomst af forskellige tilstande og sygdomme.

Gravide, ammende og kemikalier

Kemiske stoffer kan i nogle tilfælde have en større effekt på fostre og spædbørn sammenlignet med voksne mennesker.

Arbejde med isocyanater sprøjtemaling

CLP Forordningen

CLP gælder for alle kemiske stoffer og blandinger, der markedsføres i EU under REACH. Det er et af fundamenterne i EU’s kemikalielovgivning.