Print Friendly, PDF & Email

Sikkerhedskultur og nul ulykker

Sikkerhedskultur programmer

Avichem har været med til at indføre kultur forbedringsprocesser i både større og mindre organisationer. Før vi strikker et program sammen, er der vigtigt, at vi finder ud af, hvor ”på vejen mod nul ulykker” I befinder Jer som virksomhed.

Vores rådgivning baserer sig bl.a. sig på:

  • Gennemførelse af kursusdag ”Intro til god sikkerhedskultur og vejen mod nul ulykker”
  • Screening af hvor I befinder Jer i forhold til de mere tekniske kontrolprocesser (procedurer og instruktioner mm)
  • Gennemførelse af workshops, hvor det bl.a. afdækkes, hvor I befinder Jer i forhold til holdninger, handlinger og adfærd samt hvilke parametre, der skal sættes fokus på, for at bringe Jer videre i processen mod nul ulykker.
  • Udarbejdelse af plan for aktiviteter, der skal iværksættes hos Jer.
  • Undervisning af ledere i udvikling af god sikkerhedskultur,
  • Undervisning af arbejdsmiljøorganisationen i at indtage rollen som ”koordinator”, ”vejviser”, ”inspirator” og foregangsmand / kvinde for udvikling af god sikkerhedskultur på arbejdspladsen.
  • Undervisning af ansatte i sikker adfærd og personlig ansvarlighed for udvikling af den rette kultur på arbejdspladsen.

Del siden

Ønsker du at vide mere?

Hvorfor fokus på sikkerhedskultur?
Få mere viden om nul arbejdsulykker
Hvad er de vigtigste faktorer?