Print Friendly, PDF & Email

Sikkerhedskultur og nul ulykker

Sikkerhedskultur programmer

Avichem har været med til at indføre kultur forbedringsprocesser i både større og mindre organisationer. Før vi strikker et program sammen, er der vigtigt, at vi finder ud af, hvor ”på vejen mod nul ulykker” I befinder Jer som virksomhed.

Vores rådgivning baserer sig bl.a. sig på:

  • Gennemførelse af kursusdag ”Intro til god sikkerhedskultur og vejen mod nul ulykker”
  • Screening af hvor I befinder Jer i forhold til de mere tekniske kontrolprocesser (procedurer og instruktioner mm)
  • Gennemførelse af workshops, hvor det bl.a. afdækkes, hvor I befinder Jer i forhold til holdninger, handlinger og adfærd samt hvilke parametre, der skal sættes fokus på, for at bringe Jer videre i processen mod nul ulykker.
  • Udarbejdelse af plan for aktiviteter, der skal iværksættes hos Jer.
  • Undervisning af ledere i udvikling af god sikkerhedskultur,
  • Undervisning af arbejdsmiljøorganisationen i at indtage rollen som ”koordinator”, ”vejviser”, ”inspirator” og foregangsmand / kvinde for udvikling af god sikkerhedskultur på arbejdspladsen.
  • Undervisning af ansatte i sikker adfærd og personlig ansvarlighed for udvikling af den rette kultur på arbejdspladsen.

Del siden