Print Friendly, PDF & Email

Sikkerhedskultur

Hvilke faktorer har indflydelse?

Det er velkendt, at der er en sammenhæng mellem et positivt sikkerhedsklima og risikoen for ulykker. Jo flere problemer med sikkerhedsklimaet en virksomhed har, jo større er risikoen for, at der sker en arbejdsulykke.

Fem spørgsmål kan forudsige risikoen for ulykker

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har afdækket i en undersøgelse at fem spørgsmål er nok til at afgøre, om der er problemer med sikkerhedsklimaet på en virksomhed.

Begrebet ”sikkerhedsklima” henviser til medarbejdernes opfattelse af ledernes og kollegernes praktiske håndtering og prioritering af sikkerheden i dagligdagen.

De fem spørgsmål om sikkerhedsklima i undersøgelsen var:

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om sikkerhed på din arbejdsplads?

  1. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet
  2. Ledelsen opmuntrer med­arbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram
  3. Ledelsen inddrager med­arbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed.
  4. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram
  5. Vi mener, at mindre ulykker er en normal del af det daglige arbejde

Ledelsens engagement er vigtig

NFA’s undersøgelse viste, at den største enkeltfaktor for sikkerhedsklimaet er ledelsens engagement. Det gælder både mellemledere og topledelsen.

Ledelsen skal gå forrest og skabe et godt sikkerhedsklima. Det gør de bl.a. ved både i tale og i handling at vise medarbejderne, hvordan virksomheden prioriterer sikkerhed i dagligdagen og ved at inddrage medarbejdere i beslutninger om sikkerhed.

Del siden