Print Friendly, PDF & Email

Hvem er vores kunder?

Vores kunder er små og store virksomheder indenfor mange forskellige brancher, herunder fx:

Kemisk industri

Jern- og metalbranchen

Elektronikbranchen

Grafisk Branche

Autobranchen

Forsyningsvirksomheder

Hotel & Restaurations branchen

Tekniske skoler

Kommunale (teknisk forvaltning, børne- og ældreinstitutioner, mv.)

Affaldsbehandlings-
virksomheder

Kraftværker & affaldsforbrænding

Plastbranchen

Træ- og møbelbranchen

Bygge- og anlægsbranchen

Fødevareindustri

Del siden