Print Friendly, PDF & Email

Sikkerhedskultur

Kursus: Fra risiko-adfærd til sikker adfærd

Kurset afholdes som et virksomhedskursus, enten som inspiration før man går i gang med processen, som et opstartsforløb af processen eller som træningsforløb for hhv. ledere og medarbejdere.

Målgruppe

Virksomheder der ønsker at igangsætte en kulturforbedringsproces i virksomheden med målet at skabe en god sikkerhedskultur og opnå 0 ulykker / 0 skader.
Målgruppen er sikkerhedsorganisationen, ledergruppen, medarbejderne alt afhængig af, hvor langt man er i processen.

Indhold

 • God Sikkerhedskultur – hvad er det?
 • Bradly kurven og læring i organisationer
 • Ledelse & Adfærd
 • Hvorfor af adfærd så svær at ændre?
 • Udvikling af sikker adfærd – hvordan?
 • Læring af begivenheder i virksomheden
 • Barrierer for rapportering
 • Risikovurdering og identifikation af farer
 • Håndtering af ulykker og nærved uheld
 • Kommunikation og sikkerhedskultur
 • Dialog om risiko-adfærd
 • Anerkendelse af sikker adfærd
 • Systematisk arbejde med at eliminere risiko-adfærd

Del siden