Print Friendly, PDF & Email

Kom foran jeres konkurrenter

Bæredygtig produktion bidrager til cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi er en klar konkurrencefordel i fremtiden. Med en bæredygtig produktion, der understøtter cirkulær økonomi, kan jeres produkter, materialer og emballager anvendes igen og igen. Det stiller krav til anvendelsen og håndteringen af kemikalier, øget dokumentation og kommunikation, og omfatter alle aktører i værdikæden.

Danmark og EU har over 30 forskellige regelsæt, som regulerer anvendelsen af kemikalier og kemiske produkter. Lovkrav vedrører bl.a.:

  • Bæredygtige produkter og kemikalier
  • Årsrapportering og dokumentation
  • Ecodesign og forbrugerprodukter
  • Emballager
  • Affald og genbrug
  • Grænseværdier og særlige krav om ventilation mv.
  • Arbejde i eksplosiv atmosfærer
  • Krav til oplag og transport
  • Forskellige anvendelsesbegrænsninger
  • Import og salg

Vi kortlægger jeres udfordringer og muligheder fra A til Å:

Avichem kan hjælpe jer med at få overblik og indblik i, hvilke regler der rammer jeres virksomhed og produkter. Processen tager afsæt i et grundlæggende kendskab til jeres produktion, branche, produktkategorier anvendte kemikalier mv. Herefter skaber vi overblik over alle relevante lovgivninger og gennemgår, hvilke krav I er omfattet af eller kan blive underlagt.

Pris og Omfang

I skal forvente, at processen kan strække sig over 3-8 uger afhængig af kompleksiteten af jeres produktion og anvendte kemiske produkter.

Prisen ligger på 50-100.000 kr.

Vær opmærksom på, at små og mellemstore virksomheder (SMV) kan søge tilskud til denne ydelse via projektpuljen SMV:Grønne kompetencer.

Få 50% i rabat, hvis I samtidig tegner et abonnement på COS

Det er svært at holde overblikket over de krav, der er knyttet til kemiske produkter – selv i en mindre produktion. Hvis I anvender mere end 50 produkter, har i også brug for et kemikalieledelsessystem.
Mange andre virksomheder har valgt kemikaliedatabasen Chemical Online Service (COS). COS giver et overblik over de forskellige farer og lovkrav, der er relevante for hvert kemikalie/kemiske produkt. Det er helt enkelt. Med et abonnement på COS bliver sikkerhedsdatablade (SDS) og lovlister opdateret af Avichem, uden at I skal gøre yderligere.

Chemical Online Service (COS)

Adgang til viden om jeres kemikalier
– hvor og når I har behov

Med COS har I altid overblikket over jeres kemikalier og relevant lovivning. Det betyder, I kan bruge jeres på andre ting. Lyder det interessant, så læs mere her og kontakt os for yderligere information.

Læs mere om COS →

COS Chemical Online Service
EU-Taksonomi

EU Taksonomi

EU taksonomi er et centralt værktøj i EU’s klimastrategi ‘Green Deal’ og omstillingen til en mere bæredygtig økonomi.

CSRD corporate sustainability reporting directive

Corporate sustainability reporting directive (CSRD)

CSRD (bæredygtighedsrapportering) omfatter alle større – og på sigt mindre – virksomheder. Forbruget af farlig kemi skal også dokumenteres.

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH) er opstået i forbindelse med EU taksonomi. Det er et fundamentalt princip i EU’s definition af bæredygtighed.

Tekniskescreeningskriterier

Tekniske screeningskriterier

Tekniske screeningskriterier beskriver, hvilke krav specifikke økonomiske aktiviteter skal efterleve, for at de må betragtes som miljømæssigt bæredygtige.

Ecodesign bæredygtighed

Ecodesign (ESPR)

ESPR stiller krav til forbrugsartiklers design, så det bliver nemmere at adskille og reparere produkterne og frasortere farlige indholdsstoffer.

ESRS

ESRS

ESRS beskriver krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Fælles standarder giver øget transparens mellem virksomheder.