Print Friendly, PDF & Email

Arbejdspladsvurdering (APV)

Avichem yder rådgivning ved udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), herunder:

  • Hjælp til valg af APV kortlægningsmetode.
  • Udarbejdelse af APV materiale fx tjeklister, spørgeskemaer.
  • Gennemførelse af APV kortlægning fx afholdelse af medarbejder møder, interviews mv.
  • Samling af data og afrapportering
  • Vurdering og prioritering af de indkomne emner og rejste sager
  • Risikovurdering af rejste sager
  • Vurdering af lovcompliance ift. arbejdsmiljølovgivningen
  • Udarbejdelse af APV handlingsplan

Her kan du læse mere særlige krav til arbejdspladsvurdering for områderne:

Del siden