Print Friendly, PDF & Email

Baggrund og mål med COS 

Det er vores mål med COS og derfor er vi her.

Indhold

Det vil vi med COS

Derfor er der brug for COS?

Derfor gik vi i gang med at udvikle COS?

Det vil vi med COS?

Kemi er svært for de fleste, og lovgivningen er kompliceret at overskue. Det er meget tids- og ressourcekrævende, at efterleve de mange regler og arbejde i bæredygtig retning.

Med COS vil vi gøre det komplicerede let!

Da nogle:

 • Kemikalier forstyrrer hormonbalancen i både dyr og mennesker
 • Kemikalier påvirker formerings-evnen og vores gener
 • Kemikalier ophober sig i miljøet og belaster kloden
 • Kemikalier gør os syge og giver os sygdomme

Er det vigtigt, at så mange af os, som overhovedet muligt, arbejder på at finde bæredygtige løsninger uden problematiske kemikalier.

Hvis vi skal have flere til at finde den ”grønne og bæredygtige sti”, så skal der være værktøjer på markedet, der understøtter denne proces, at gøre det komplicerede let. Så man får hjælp til det, der er svært.

Det er dette værktøj COS er og fortsat skal være. Og det er præcist det, vi arbejder benhårdt på hver eneste dag. Og heldigvis har vi en række super skarpe kunder, der har de samme ønsker og som hjælper os med denne målsætning.

Derfor er der brug for COS? 

Der er mange IT systemer på markedet, der alle helt naturligt har fokus på at holde SDS opdaterede. Denne opgave er utrolig tidskrævende, men ikke svær.

Med COS vil vi, udover denne tids- og ressourcekrævende opgave, også gerne hjælpe vores kunder med det, der er svært og kemikompetencekrævende. Fx bidrager COS med følgende vurderinger af Jeres kemikalier:

 • At vurdere kemikaliers farlighed
 • At substituere og finde mindre farlige kemikalier
 • At vurdere kemikaliers indhold af problemstoffer
 • At vurdere hvilke lovkrav et kemikalie er omfattet af
 • At vurdere hvilke værnemidler, der skal anvendes, så det anvendes sikkert
 • At vurdere hvad konsekvenserne er ved indførelse på virksomheden

Det er vores erfaring, at langt de fleste QHSE afdelinger ”godt kan få tiden til at gå”, og at de er yderst pressede på ressourcerne. Faktisk er det meget almindeligt, at der sidder ganske får personer, i de fleste tilfælde kun en enkelt person, der skal varetage både kvalitet, miljø og sikkerhed i virksomheden. Og kun få virksomheder har ansat en kemiker. Derfor er der brug for en kemividensløsning – ikke kun til det, der er bøvlet, – men i særdeleshed også til det, der er svært.

Derfor gik vi i gang med at udvikle COS

Vi har gennem snart 25 år fulgt kemikalielovgivningen i Danmark og EU, både på tæt hold, i forhold til “lovapparatet” og som rådgiver i private og offentlige virksomheder.

Vi har indført kemikaliestyring og kemikalieledelses i mange forskellige virksomheder, og vi har i den forbindelse anvendt mange forskellige IT-løsninger gennem tiden.

Det har givet os et solidt fundament af erfaringer for:

 • Hvor er arbejdet ressourcekrævende?
 • Hvor det er svært og meget kemi-kompetencekrævende?
 • Hvor der er store udfordringer i organisationen?
 • Hvor der er risiko for videnstab?
 • Hvor og hvornår, der skabes flaskehalse i organisationen?
 • Hvor der ofte eksisterer meget dobbeltarbejde i organisationen?
 • Hvor der er mulighed for vækst i mange virksomheder?

Men denne viden, har vi forsøgt at skrue en kemividens-løsning sammen, så det reelt bliver en lettelse for kunden og så kundens ressourcer kan benyttes til at skabe forbedringer i stedet for at samle, opdatere og vurdere data.

Del siden