Print Friendly, PDF & Email

Hvad er Chemical Online Service (COS)?

Et værktøj til innovativ kemikaliestyring

Chemical Online Service (COS) er en webbaseret kemividens-løsning til hele virksomheden. COS indeholder data, viden, services og værktøjer indenfor følgende fire områder:

Dokumentstyring

Opdaterede SDS
Opdaterede APB
Arbejdspladshieraki

Viden om kemi

Farlighedsvurdering
Problemstoffer
Substitution

Kemikalie lovgivning

Overblik – lovkrav
Konsekvensvurdering
Overensstemmelse

Bæredygtighed

Værktøjer til
Renere produkter
Renere miljø

Mere information

Her kan du læse mere om:

Se også videoer om:

Del siden

Ønsker du at vide mere?

COS – din kemividensløsning
Få styr på kemien med COS
Baggrund og mål med COS