Print Friendly, PDF & Email

Farligt gods & Sikkerhedsrådgivning

Lad Avichem være Jeres sikkerhedsrådgiver

Avichem har eksamineret sikkerhedsrådgiver, som kan varetage hvervet som sikkerhedsrådgiver for Jer på farligt gods området. Sikkerhedsrådgiverens opgave jf. sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen, er at sikre, at I opfylder gældende regler  (jf. ADR-konventionen). Det gør vi bl.a. ved:

  • Regelmæssigt, at føre tilsyn med Jeres virksomhed.
  • At rådgive Jer i farligt gods reglerne.
  • At udfærdige en årsrapport til ledelsen i Jeres virksomhed.
  • At udfærdige evt. uheldsrapporter.
  • At sikre, at medarbejdere er uddannet/instrueret i gældende lovkrav, regler mv.

Er der tvivl om hvorvidt I er omfattet af bekendtgørelsen, kan Avichem foretage en gennemgang og en vurdering af, om din virksomhed er omfattet af sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen.

Del siden