Print Friendly, PDF & Email

Farligt gods & Sikkerhedsrådgivning

Lad Avichem være Jeres sikkerhedsrådgiver

Avichem har eksamineret sikkerhedsrådgiver, som kan varetage hvervet som sikkerhedsrådgiver for Jer. Sikkerhedsrådgiverens opgave jf. sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen, er at sikre, at I opfylder gældende regler på området (jf. ADR-konventionen). Det gør vi bl.a. ved:

  • Regelmæssigt, at føre tilsyn med Jeres virksomhed på farligt gods området.
  • At rådgive Jer i farligt gods reglerne.
  • At udfærdige en årsrapport til ledelsen i Jeres virksomhed.
  • At udfærdige evt. uheldsrapporter.
  • At sikre, at medarbejdere er uddannet/instrueret i gældende lovkrav, regler mv.

Er der tvivl om hvorvidt I er omfattet af bekendtgørelsen, kan Avichem foretage en gennemgang og en vurdering af, om din virksomhed er omfattet af sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen.

Del siden

Ønsker du at vide mere?

Hvad er farligt gods & hvem er myndigheden?
Hvornår er der krav om en sikkerhedsrådgiver?
Hvilke medarbejdere skal uddannes i farligt gods?