Print Friendly, PDF & Email

Farligt gods & Sikkerhedsrådgivning

Lad Avichem være Jeres sikkerhedsrådgiver

Avichem har eksamineret sikkerhedsrådgiver, som kan varetage hvervet som sikkerhedsrådgiver for Jer. Sikkerhedsrådgiverens opgave jf. sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen, er at sikre, at I opfylder gældende regler på området (jf. ADR-konventionen). Det gør vi bl.a. ved:

  • Regelmæssigt, at føre tilsyn med Jeres virksomhed på farligt gods området.
  • At rådgive Jer i farligt gods reglerne.
  • At udfærdige en årsrapport til ledelsen i Jeres virksomhed.
  • At udfærdige evt. uheldsrapporter.
  • At sikre, at medarbejdere er uddannet/instrueret i gældende lovkrav, regler mv.

Er der tvivl om hvorvidt I er omfattet af bekendtgørelsen, kan Avichem foretage en gennemgang og en vurdering af, om din virksomhed er omfattet af sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen.

Del siden