Print Friendly, PDF & Email

Farligt gods

Hvad er farligt gods & hvem er myndigheden?

Et kemikalie bliver først farligt gods, hvis:

  • Det klassificeres i én af de 9 fareklasser i ADR/IMDG/IATA.
  • Det transporteres fx på landevejen (offentligt område).

Vær opmærksom på at definitionen på et farligt kemikalie, ikke er det samme som definitionen på farligt gods. Dvs. at vi kan have et kemikalie, der er fareklassificeret med et CLP symbol, men som ikke er farligt gods og derfor ikke omfattet af transportreglerne for farligt gods.

Der er flere myndigheder, der lovgiver på farligt gods området:

  • Beredskabsstyrelsen regulerer vejtransport af farligt gods jf. ADR konventionen, herunder nationale regler.
  • Sundhedsstyrelsen regulerer transport af radioaktive stoffer.
  • Arbejdstilsynet regulerer transportabelt trykbærende udstyr.
  • Sikkerhedsstyrelsen regulerer fyrværkeriog erhvervsmæssig transport af fyrværkeri
  • Søfartsstyrelsen regulerer søtransport af farligt gods (IMDG koden).
  • Trafikstyrelsen / IATA regulerer lufttransport af farligt gods

Del siden