Print Friendly, PDF & Email

Hjælp til kemisk risikovurdering i COS 

Gør det let at implementere reglerne om kemisk risikovurdering og instruktion.  

Hvorfor er det en fordel med et modul til kemisk risikovurdering i COS?

Kemisk risikovurdering har gennem flere år været omdrejningspunket for arbejdet med stoffer og materialer.

COS-modulet til kemisk risikovurdering (KRV) gør det lettere for jer at opfylde Arbejdstilsynets regler for arbejde med stoffer og materialer. 4-i-1 værktøj i COS til kemisk risikovurdering og instruktion gør det enkelt og let at opfylde lovkrav og styrke jeres kemikalieledelse. Det er en grundlæggende forudsætning, at alle medarbejder har adgang til relevant viden på det rette tidspunkt og sted, og det kan I få med COS.

Derfor kalder vi KRV-modulet for et 4-i-1-værktøj  

Når I laver Jeres kemiske risikovurderinger med KRV-modulet COS, får I automatisk indfriet 4 krav i lovgivningen:

  1. Krav til vurdering, indhold og skriftlighed af den kemiske risikovurdering.
  2. Krav om tilgængelighed af den kemiske risikovurdering for medarbejderne.
  3. Krav til en skriftlig sikkerhedsinstruktion på arbejdsprocessen.
  4. Krav om overblik over de kemikalier, der anvendes ved en arbejdsproces samt adgang til SDS.

Løsningen er integreret i COS, så I får det hele i én og samme platform. Det betyder også, at når vi opdaterer jeres SDS’er, så opdaterer vi samtidig datagrundlaget for jeres kemiske risikovurdering.

Desuden indeholder løsningen også vejledninger og hjælpeværktøjer til gennemførelse af kemisk risikovurdering på processen samt styringsværktøjer til opfølgning og revision.

Med kemiske risikovurdeinger i COS-modulet til kemisk risikovurdering bliver det:

  • Klart og tydeligt for medarbejderne, hvordan de arbejder sikkert ved de enkelte processer.
  • Enkelt at undervise og uddanne medarbejdere i arbejdet med kemikalier.
  • Muligt for alle i virksomheden at auditere egne og kollegers processer.
  • Lettere at opbygge en god sikkerhedskultur på arbejdspladsen.

4-i-1-værktøj er også implementeret i “COS User Safety Appen”. Det betyder at alle sikkerhedsinstruktioner på arbejdsprocesser også kan læses på appen. Her kan du læse mere om COS User Safety App’en.

Mere information

Kontakt os på på tlf. 20 69 16 67 for at få en online demonstration af modulet til kemisk APV og procesinstruktioner.

Her kan du læse mere om:

Se video om det nye modul til Kemisk APV i COS:

Del siden