Avichem tilrettelægger og gennemfører undervisning og instruktion af medarbejdere, indenfor vores kerne kompetenceområder.

Undervisningen skræddersyes, så den passer nøjagtigt til jeres ønsker og behov
både i indhold og form.