Avichem tilrettelægger og gennemfører undervisning
og instruktion af medarbejdere, indenfor vores kerne
kompetenceområder.

Undervisningen skræddersyes, så den passer nøjagtigt
til jeres ønsker og behov både i indhold og form.

COS intro kursus
COS kursus for superbrugere
COS som ledelsesværktøj
Sikkerhedskultur
Kemikalier og sikkerhed
Farligt gods