Print Friendly, PDF & Email

Kemisk risikovurdering (KRV) 

Kursus: Lær at udarbejde en god kemisk risikovurdering

Kurset afholdes som et virksomhedskursus. Varighed og indhold tilpasses jeres behov. Kurset kan med fordel gennemføres som en workshop, så I samtidig får lavet jeres første vurderinger.

Lovkrav

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om stoffer og materialer skal I udarbejde kemiske risikovurderinger (KRV), når I har arbejdsprocesser, hvor der er risiko for at blive udsat for skadelige kemikalier. KRV skal omfatte hele arbejdsprocessen fra start til slut og skal beskrive, hvordan ansatte beskytter sig mod alle kemiske farer. Kemiske farer kan både stamme fra anvendte kemikalier, samt kemikalier, røg, gasser og støv, der fremkommer under processen.

KRV skal inkludere forskellige vurderingskrav afhængig af de kemikalie-risici, der indgår i processen. Desuden skal KRV danne basis for en skriftlig instruktion, som skal udleveres og gennemgås før medarbejderen må udføre processen.

Målgruppe

Ledere, specialister, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre med ansvar for at vurdere, planlægge og instruere arbejde, der omfatter skadelige kemikalier.

Indhold

  • Krav til indholdet i en KRV.
  • Vurdering af processen og relaterede farer og eksponeringsveje.
  • Kemikaliernes farlighed og andre risici.
  • Krav til medarbejderinstruktion.
  • Opdatering og vedligehold af KRV – hvad skal der til?

Jeres udbytte

Kemikalier er fortsat en af de store årsager til udvikling af kroniske lidelser og for tidlig død. Når I har gennemført kurset har I viden til at udarbejde gode kemiske risikovurderinger, som er et fundament i arbejdsmiljøarbejdet. Dermed har I også basis for at sikre, at jeres kollegaer og medarbejdere ikke bliver unødigt påvirket af kemikalier. Det er en balancegang mellem at sikre personen og påkræve brug af personlige værnemidler.

Kemisk risikovurdering (KRV) i COS

Del siden