Print Friendly, PDF & Email

ATEX APV

Avichem kan hjælpe din virksomhed med følgende ATEX relaterede opgaver:

  • Vurdering af om der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære på din arbejdsplads
  • Område klassifikation af de eksplosive zoner (zoneklassifikation), herunder opsætning af forudsætninger for klassifikationen.
  • Gennemgang af de enkelte zoner i forhold til fjernelse af tændkilder.
  • Udarbejdelse af procedurer og instruktioner for arbejde i EX zoner
  • Instruktion af medarbejderne
  • Udarbejdelse af ATEX APV’en, herunder en handlingsplan med de helt konkrete opgaver, virksomheden skal have løst eller bragt i orden eller have ændret, så risikoen for en evt. eksplosion fjernes.

Få overblik over kemikalier med eksplosionsfare med et COS abonnement

Som en del af et COS abonnement vurderer vi, de kemiske produkter du indkøber i forhold til fx flammepunkter og EX potentiale.  Med et COS abonnement, kan du derfor til hver en tid, skaffe dig et overblik over, hvilke produkter, der skal inddrages i din ATEX vurdering, og hvor i virksomheden de anvendes.

Her kan du læse mere om vores COS abonnement:

Del siden