Print Friendly, PDF & Email

Hvad er en ATEX APV?

En ATEX APV er en eksplosions risikovurdering, hvor målet er, som i alle andre typer af APV, at få afdækket, om der er en risiko, hvad risiko’en består i, hvad der er årsagen til risikoen og hvordan vi får den fjernet eller minimeret. De spørgsmål der skal besvares i en ATEX APV er følgende:

Gennemgang af kilder til ATEX og zoneklassifikation

  • Anvendes der processer i virksomheden, hvor der kan frigives brandbare gasser, dampe, tåger eller støv?
  • Hvis ja vil disse brandbare gasser, dampe, tåger eller støv så kunne danne farlig eksplosiv atmosfære?
  • Hvis ja, er det da muligt at benytte andre materialer, der ikke kan forårsage farlig eksplosiv atmosfære?
  • Hvis nej, hvordan er områderne omkring processerne så klassificeret (zoneklassificering)?

Gennemgang af EX zonerne for tændkilder og fjernelse af dem 

  • Anvendes der el-installationer, udstyr mm, der vil kunne forårsage tændkilder i EX zonerne?
  • Hvis ja hvordan kan disse tændkilder så fjernes?
  • Vil medarbejdernes måde at udføre arbejdet på kunne forårsage tændkilder i EX zonerne?
  • Hvis ja, hvilke procedurer og rutiner skal der så indføres, så disse tændkilder fjernes?

Konsekvenserne af en eksplosion 

  • Hvad vil konsekvensen af en eksplosion være?
  • Hvordan kan vi sikre, at konsekvenserne af en evt. eksplosion gøres så lille som muligt?

OBS Vær dog opmærksom på at kvantitative risikovurderinger i forbindelse med eksplosionssikring er af underordnet betydning i forhold til undgåelsen af farlig eksplosiv atmosfære. I tilfælde af en eksplosion må man altid påregne omfattende skader lige fra betydelige materielle skader til tilskadekomne og døde.

ATEX APV Handlingsplan

Når gennemgangen og vurderingen af processerne er foretaget, samles og fastholdes alle de opgaver, der skal løses i organisationen i en handlingsplan. Handlingsplanen følges op indtil alle opgaver er løst.

Del siden