Chemical Online Service (COS) er en webbaseret kemikalievidensløsning
– et abonnement på data, viden og services.