Print Friendly, PDF & Email

Farligt gods

Kursus: Farligt gods kursus jf. kap. 1.3 i ADR

Kurset afholdes som et virksomheds kursus for de medarbejdere, der håndterer farligt gods, og derfor er omfattet af krav om et kap. 1.3 kursus.

Lovkrav:

Alle medarbejdere i virksomheden, der udfører arbejdsopgaver i relation til farligt gods, skal have gennemført et kap. 1.3 kursus, før de må udføre opgaverne. Uddannelsen skal løbende suppleres med repetitionskurser for at tage højde for ændringer i reglerne.

Målgruppe:

Medarbejdere i virksomheden, der udfører farligt gods opgaver, f.eks.:

 • Emballerer farligt gods, der skal afsendes fra virksomheden.
 • Klassificerer farligt gods, der skal afsendes fra virksomheden.
 • Mærker emballager med farligt gods, der skal afsendes fra virksomheden.
 • Sammenpakker farligt gods i kasser eller på paller.
 • Udarbejder transportdokumenter mv, der skal sendes med transporten.
 • Håndterer, læsser/aflæsser farligt gods på lastbilen.
 • Intern transport af farligt gods.

Indhold:

Den lovpligtige uddannelse for andre end chauffører, skal indeholde følgende 3 hovedelementer:

1. Generel uddannelse

Medarbejderne skal være bekendt med de generelle krav om transport af farligt gods ad vej.

 • Regler for klassificering af farligt gods i klasser
 • Mærkning af emballager og tanke
 • Mærkning af biler med faretavler og skilte
 • Emballagekrav, pakning, sam-pakning og sam-læsning
 • Dokumenter på bilen
 • Regler for undtagelser

2. Funktionsspecifik uddannelse.

Medarbejderne skal modtage uddannelse, der er specifik i forhold til deres ansvar og opgaver, dvs i:

 • Virksomhedens interne procedurer og rutiner

3. Sikkerhedsuddannelse:

Medarbejderne skal uddannes i de risici og i de farer, der er forbundet med transport af det farlige gods, herunder sikker håndtering og optræden i nødsituationer.

 • Reglerne i ADR vedr. sikring
 • Virksomhedens interne procedurer

Del siden