Print Friendly, PDF & Email

COS Abonnementer

COS (Chemical Online service) er en webbaseret kemividensløsning. Målgruppen for COS er virksomheder, der anvender kemikalier. Det er virksomheder, der ønsker at have styr på deres kemikalier og den kemikalie lovgivninger, de er omfattet af.  Det er også virksomheder, der ønsker et værktøj og en service, der sikrer at deres kemikaliedata altid er opdaterede, så de kan arbejde på at skabe forbedringer og højne vidensniveauet i driften. Et abonnement på COS, er et abonnement på data, viden og services, på de produkter I anvender i jeres virksomhed. I kan vælge mellem tre forskellige abonnementer:

COS Basic

Giver dig styr på dine sikkerhedsdatablade
samt søge og rapporterings værktøjer.

COS Advanced

Giver dig professionelt
udarbejdede APB’er på dine kemikalier, procesmodul til kemisk APV og “proces APB”.

COS Expert

Giver dig vurderinger af dine
kemikalier ift. diverse stoflister og
kemikalielovgivning. COS Expert gør det let
at dokumentere compliance.

Mere information

Her kan du læse mere om:

Se også videoer om:

Del siden

Ønsker du at vide mere?

Abonnement på data, viden & services
Implementering – Så let kan det gøres!
Du kan vokse med COS!