Print Friendly, PDF & Email

Hvad siger loven?

Som virksomhed har man pligt til at vurdere, om der kan forekomme eksplosiv atmosfære i større eller mindre omfang ved nogle af processerne på virksomheden.

Zoneklassifikation

Hvis der er muligt, skal alle de pågældende processer klassificeres i zoner og der skal udarbejdes en zoneklassificeringsplan. Denne zoneklassificeringsplan har man pligt til at indsende til brandmyndigheden.

Skiltning og afmærkning af EX zoner

I alle EX zoner skal der opsættes ”EX” skilte og evt. skal gulvet afmærkes med sorte/gule striber (hvis EX zonen er en del af et rum). Det er vigtigt at alle medarbejdere er klar over, hvornår de bevæger sig ind i en EX zone.

ATEX APV

For alle de zoneklassificerede områder, skal der udarbejdes en ATEX APV (eksplosions risikovurdering). Denne vurdering skal revideres, hvis der sker ændringer

  • i forhold til processerne,
  • i materialerne der bruges ved processerne
  • i indretning af arbejdsstederne

Dog skal man mindst hvert 3. år revidere sin ATEX APV.

Indretning af EX zoner og brug af hjælpemidler

Zoneklassificeringen er afgørende for hvilke elektriske apparater & komponenter, der må installeres i EX-zonen og hvilke tekniske hjælpemidler, der må anvendes. Det betyder at fx en elektriker skal kende zoneklassificeringen for at afgøre, hvilke installationer, lys armaturer mv. der må installeres i ATEX zoner på virksomheden.

Det betyder også, at hvis det er nødvendigt at anvende tekniske hjælpemidler i EX zonerne, fx en gaffeltruck, så skal disse hjælpemidler leve op til kravene, der stilles for den pågældende zone.

Instruktion af de ansatte

Man har også, som i forhold til alt andet arbejde, pligt til at instruere de medarbejder, der skal arbejde ved processerne. De ansatte skal vide hvordan arbejdet skal udføres sikkert, og de skal kende de fastlagte procedurer for fx at undgå tændkilder og fx at sikre en tilstrækkelig rengøringsstandard i EX zonerne.

Del siden