Print Friendly, PDF & Email

Kemikalieledelse og bæredygtighed

Sådan får I implementeret kemikalieledelse

Denne side indeholder information om, hvad kemikalieledelse er, hvad der er forskel på kemikaliestyring og kemikalieledelse og hvordan I kan indføre kemikalieledelse i Jeres organisation.

Indhold

Hvad er kemikalieledelse?

Hvad er forskellen på kemikaliestyring og kemikalieledelse?

Hvorfor gøre kemikalier til en del af strategien?

Sådan får I overblik over problemstofferne

Sådan får I fjernet problemstofferne med kemikalieledelse

Sådan undgår I at indføre problemstoffer i virksomheden

Sådan vil kemikalieledelse flytte Jer i bæredygtig retning

Sådan sikrer I, at hele organisationen arbejder i samme retning

Hvad er kemikalieledelse?

Vi betragter ”kemikalie processen” i 3 trin:

Tre trin kemikaliestyring

Tre trin i kemikaliestyring

Trin 1: Dokumentstyring:

Handler om at skabe overblik over hvilke kemikalier I har, hvor de findes i Jeres virksomhed og at I får indsamlet viden om Jeres kemikalier. Det handler også om, at I får indført rutiner, der sikrer at denne viden løbende bliver opdateret og vedligeholdt.

Du kan læse mere om hvordan I får styr på Jeres kemikaliedokumenter her: ”SDS

Trin 2: Kemikaliestyring:

Handler om at skabe overblik over, hvilke kemikalie lovkrav, der stilles til Jer, hvem i Jeres organisation, der har brug for hvilke data og hvilke interessenter, der kræver hvilken kemikalie dokumentation. Det handler også om,  at indføre rutiner, der sikrer, at dokumentationen løbende bliver opdateret og at alle i Jeres organisation har den kemikalie dokumentation, de skal bruge, og er trænet i at bruge den.

Emnet bliver behandlet på anden side. Du kan læse mere om kemikaliestyring her: ”Guide til kemikaliestyring”

Trin 3: Kemikalieledelse:

Handler om at finde ud af, om I ønsker, at kemikalier skal være en del af Jeres virksomheds strategi. Hvis I ønsker det, skal I have beskrevet Jeres holdninger, visioner og overordnede målsætninger, Jeres helt konkrete og mål for kemikalieområdet, og til sidst skal I have indført de rutiner i organisationen, der sikrer, at I når de mål, I har sat Jer.

Hvad er forskellen på kemikaliestyring og kemikalieledelse?

Ved indførelse af kemikaliestyring, arbejder I på at sikre, at I har helt styr på kemikalierne i alle “hjørner” af organisationen, og at I efterlever den lovgivning og de krav Jeres interessenter stiller til Jer.

Ved indførelse af kemikalieledelse, beslutter I Jer aktivt for, hvilken vej I vil gå på kemikalieområdet, fx at I ønsker at producere bæredygtigt. Dernæst tilrettelægger I Jeres rutiner i organisationen efter det – både i udvikling, indkøb, produktion og salg. Med kemikalieledelse tager I lederskab for de kemikalier, I anvender.

Hvorfor gøre kemikalier til en del af strategien?

Hvad får vi ud af, at gøre vores kemikaliearbejde til en del af vores virksomhedsstrategi og forretningsudvikling? Og hvilken værdi giver det os?

Verden over, i de landene vi sammenligner os med, regulerer myndighederne brug af ”problemstoffer” mere og mere, både ved administrative krav, vurderingskrav, oplysningskrav, substitutionskrav og rensningskrav, osv. Det gør de for at beskytte mennesker og miljø.

Derfor vil brug af problemstoffer være forbundet med en række risici og arbejde med bæredygtige løsninger vil være forbundet med en række muligheder.

Her kan du kan læse meget mere om både risici og muligheder ved kemikalieledelse: ”Kemikalieledelse – hvorfor?”

Sådan får I overblik over problemstofferne

I EU har vi en klar definition af hvad et problemstof er. Vi kalder også problemstoffer for SVHC stoffer. (SVCH = Substances of Very High Concern). På ECHA’s (EU’s kemikalie agentur) hjemmeside, kan I finde en oversigt over SVHC stoffer.

Ved at gennemgå CAS numrene på de stoffer, der indgår i de opdaterede SDS’er på de kemikalier, I anvender, kan I finde frem til hvilke af Jeres kemikalier, der indeholder problemstoffer.

Her kan du læse mere om

Sådan får I fjernet problemstofferne med kemikalieledelse

Når I har fundet frem til hvilke af Jeres kemikalier, der indeholder problemstoffer, går udfasningsarbejdet i gang. Nogle af kemikalierne, fx de der anvendes som hjælpe stoffer, kan være relativt lette at substituere med mindre farlige. I kan bruge kemikaliernes klassificering, mærkning og indholdsstoffer, der fremgår af SDS’et, når to eller flere produkter skal sammenlignes.

Hvis det viser sig, at nogle af Jeres råvarer indeholder problemstoffer, kan det være sværere at finde alternativer. I disse tilfælde et det vigtigt at inddrage Jeres leverandør af kemikalierne i udfasnings-arbejdet, så I sammen kan afprøve og teste nye råvarer uden problemstoffer.

Her kan du læse mere om, COS som værktøj til kemikalie substitution: “Få styr på kemi’en med COS”

Sådan undgår I at indføre problemstoffer i virksomheden

Hvis I vil undgå at indføre nye kemikalier med indhold af problemstoffer, så skal I have styr på Jeres indkøb af kemikalier og artikler og have inddraget Jeres indkøbsafdeling.

Indkøb af kemikalier

Derfor skal I have udarbejdet en rutine for vurdering og valg af nye kemikalier. I den forbindelse er det vigtigt, at I opsætter klare kriterier for hvilke kemikalier og problemstoffer I ikke ønsker indført i virksomheden.

Indkøb af artikler

Ved indkøb af artikler er det sværere at vurdere, om de indeholder problematiske stoffer,  da vi her ikke har et sikkerhedsdatablad med oplysning om farlige indholdsstoffer. Derfor er Jeres eneste mulighed, at opstille klare krav til Jeres leverandører, og sikre at de kender til Jeres politikker og mål, ved at bede dem underskrive en leverandør erklæring, hvor de med deres underskrift erklærer at ingen af de varer /artikler I køber indeholder problematiske stoffer.

I den forbindelse udarbejder mange virksomheder deres egne RSL lister, der står for Restricted Substance List. Dvs. en liste over de kemiske stoffer, der er forbudte eller omfattet af restriktioner og som I ikke ønsker i de artikler, I indkøber.

Nogle virksomheder tager efterfølgende stikprøver ud til test, for at sikre at deres leverandør har styr på kemi’en. Vær opmærksom på, at selv om I har en leverandør erklæring, er det Jer, som virksomhed der markedsfører en varer, der har ansvaret for at denne varer lever op til reglerne, herunder indhold af problematiske stoffer.

Mere information

Her kan du læse mere om:

Se også videoerne:

Sådan vil kemikalieledelse flytte Jer i bæredygtig retning

Strategiske muligheder

Når I går i gang med at fokusere på udvikling i bæredygtig retning, åbner der sig som regel mange  strategiske og forretningsmæssige muligheder og omkostnings-effektiviseringer. I kunne fx have fokus på:

  • Bæredygtige, grønne produkter eller ydelser
  • Miljømærkede produkter eller ydelser
  • Certificeringer af produkter, ydelser eller virksomheden
  • Bæredygtig virksomhed, byggeri og cirkulær økonomi

Udvikling

Når I arbejder på at få fjernet problematiske stoffer fra Jeres kemikalier og artikler og anvende rene metoder, vil I automatisk arbejde i bæredygtig retning. Når problemstofferne er væk, vil der være en større interesse for at genanvende materialerne i Jeres færdigvarer eller i Jeres restprodukter, enten hos Jer selv eller hos andre.

Sådan sikrer I, at hele organisationen arbejder i samme retning

Det er en god idé løbende at måle Jeres forbedringer på kemikalie området og synliggøre Jeres resultater. På den måde får I skabt interesse i organisationen og alle i virksomheden til at arbejde i samme retning, nemlig på at skabe bæredygtige resultater.

I kunne fx måle Jeres chemical footprint (cfp) hvert år, for at sikre, at der er fremdrift på kemikalieområdet. Cfp er et mål for hvor meget I belaster kloden med problematiske stoffer. At arbejde på at belaste kloden mindre og mindre med problematiske stoffer, er et mål, der giver mening for de fleste.

Her kan du læse mere om, chemical footprint: ”Chemical footprint – Hvad er det?”

Rådgivning og services ved implementering af kemikalieledelse

Hvis du ønsker at vide mere om hvad Avichem Aps kan tilbyde af rådgivning ved implementering af kemikalieledelse og services i form af abonnementer på Chemical Online Service,  kan du læse mere her: “Rådgivning, services og værktøjer”

Ønsker du at vide mere om:

Del siden