Print Friendly, PDF & Email

Chemical footprint (cfp) – hvad er det?

Sådan måler vi vores kemikalie forbedringer

Chemical Footprint – interessant for investorer

Stigende kemiske reguleringer og efterspørgsel efter sikrere kemikalier, har affødt en stigende interesse hos investorer. Investorerne ønsker at kunne identificere, hvilke virksomheder, der er mest risikobetonede pga. deres brug af farlige kemikalier. Men endnu vigtigere hvilke virksomheder, der er bedst positionerede til at indtage nye markeder med sikre og bæredygtige produkter – og dermed er i besiddelse af økonomiske muligheder. Siden april 2017 har DOW Jones Sustainability Index (DJSI) derfor haft større fokus på ”Corporate Chemical Management” i deres ratings. Det bliver derfor svært at få en topplacering i den prestigefyldte rating, hvis man fx ikke kender indholdet af farlige kemikalier i sine produkter.

”Chemical Footprint” (cfp) er det første initiativ, der er taget, til at skabe en målbar metode, der kan benyttes af investorer, indkøbere og andre interessenter, til at vurdere og benchmarke virksomheder. Via cfp får man viden om hvilke virksomheder, der arbejder systematisk på at identificere og eliminere farlige kemikalier og tager de rigtige skridt for at reducere sine kemiske risici.

Definition af ”Chemical Footprint” (cfp)

En virksomheds ”Chemical Footprint” er et mål for hvor meget produktionen, at de varer man sælger, belaster miljøet / kloden.

Det handler altså om at få nedbragt cfp mest muligt. Hvis cfp = 0 bidrager ens virksomhed ikke til belastning af miljø/kloden med farlige problemstoffer.

Et højt cfp er behæftet med meget usikkerhed og store risici. Måling af cfp kan derfor benyttes som led i at fortælle investorer og andre, hvor solidt fundamentet er for ens virksomhed.

“Chemical Footprint” (cfp) defineres som den samlede mængde af meget problematiske kemikalier, der dels:

  • er indeholdt i de produkter, der sælges af virksomheden,
  • anvendes i virksomhedens produktion, af dens leverandører og underleverandører og
  • er indeholdt i den emballage, der anvendes.

Hvad er et problemstof?

Et problemstof er:

  1. Carc, Muta og Repr stoffer jf. GHS klassifikationen (CMR stoffer)
  2. Persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer (PBT/vPvB stoffer)
  3. Andre kemikalier for hvilke, der er videnskabelig bevis for alvorlige effekter på mennesker og miljø og som giver anledning til bekymring, fx hormonforstyrrende stoffer.
  4. Èt kemikalie, som nedbrydes til et problematisk stof, der falder ind under en af ovenstående kriterier.

Problemstoffer kalder vi også for SVHC stoffer i vores europæiske kemikalielovgivning. SVHC står for Substances og Very High Concern.

Del siden