Print Friendly, PDF & Email

Kemikaliestyring

Sådan sikres effektiv kemikaliestyring i hele organisationen

Denne side indeholder information om, hvad kemikaliestyring er, hvad der skal til, for at vi kan sige, at vi har styr på vores kemikalier. Siden indeholder også input til hvordan I kan indføre kemikaliestyring i Jeres organisation.

Indhold

Hvad er kemikaliestyring?

Hvilke kemikalier har vi og hvor i organisationen findes de?

Sådan indfører vi kemikaliestyring i alle funktionsområder

Datafundamentet – en forudsætning for have styr på kemikalierne

Sådan sikrer vi lov-compliance ved indførelse af kemikaliestyring

Sådan sikrer I viden om interessenters krav til dokumentation

Kemikaliestyring er også formidling af dokumentation og træning af ansatte

Hvad er kemikaliestyring?

Vi betragter ”kemikalie processen” i 3 trin:

De tre trin i kemikalieprocessen

Trin 1: Dokumentstyring:

Dokumentstyring handler om, at I skaber overblik over hvilke kemikalier I har, hvor de findes i Jeres virksomhed og at I får indsamlet viden om Jeres kemikalier. Det handler også om, at I får indført rutiner, der sikrer at denne viden løbende bliver opdateret og vedligeholdt.

Du kan læse mere om hvordan I får styr på Jeres kemikaliedokumenter her: “SDS “

Trin 2: Kemikaliestyring:

Kemikaliestyring handler om, at I skaber overblik over, hvilke lovkrav, der stilles til Jer på kemikalie-området og hvem i Jeres organisation, der har brug for hvilke data. Kemikaliestyring handler også om hvilke interessenter, der har brug for hvilken kemikalie-dokumentation og til sidst sikre at alle har den opdaterede dokumentation, de skal bruge, og er trænet i at bruge den.

Trin 3: Kemikalieledelse: 

Dette emne bliver behandlet på anden side. Du kan læse mere om kemikalieledelse her: ”Kemikalieledelse og bæredygtighed”

Hvilke kemikalier har vi og hvor i organisationen findes de? 

Den allerførste opgave er at få helt styr på, hvilke kemikalier vi har i virksomheden, hvor vi har dem, hvem der anvender dem, og hvad de anvendes til.

Her er det vigtigt, at I også indfører en rutine i organisationen, der sikrer at indførelse af nye kemikalier bliver registreret, så I bevarer overblikket over, hvilke kemikalier I har, og hvor de anvendes.

Sådan indfører vi kemikaliestyring i alle funktionsområder 

Da kemikalier er meget centrale i virksomhedens drift, fordi de indgår i de færdigvarer, I producerer og fordi de anvendes som hjælpemidler i driften, findes de i næsten alle “hjørner” af organisationen.

Mange er af den opfattelse, at kemikaliestyring udelukkende handler om, at få styr på sine sikkerhedsdatablade og få udarbejdet sine arbejdspladsbrugsanvisninger. Derfor ser vi tit og ofte, at der eksisterer mange excel regneark rundt omkring i de enkelte afdelinger i virksomheden  med det meget dobbelt arbejde, det medfører, til vedligeholdelse af de mange lister og data.

I vores optik handler kemikaliestyring om at skaffe sig et overblik over, hvilke funktionsområder der har brug for kemikaliedata for at kunne udføre deres opgaver og overholde deres forpligtelser.

Men før det overblik kan etableres, er det nødvendigt at skaffe sig viden om, hvilken kemikalie lovgivning de enkelte funktionsområder er omfattet af.

Her kan du læse mere om hvilke myndigheder, der stiller krav til kemikalier og hvilke funktionsområder der typisk er omfattet af disse lovkrav: ”Kemikalielovgivning og compliance”.

Datafundamentet – en forudsætning for at have styr på kemikalierne 

For at sikre at der fortsat er styr på kemikalierne i Jeres virksomhed, er der vigtigt, at I har helt styr på Jeres datafundament og at det løbende bliver vedligeholdt. Datafundamentet består af viden om de:

• kemikalier, I anvender i form af SDS, ES og TS på kemikalierne
• kemiske indholdsstoffers farlighed, der indgår i Jeres kemikalier
• kemikalielovkrav, der er gældende for kemiske stoffer og produkter.

Se også video om kemikaliefundamentet her: ”Compliance – hvor starter jeg”

Sådan sikrer vi lov-compliance ved indførelse af kemikaliestyring

Emnet er behandlet under anden side. Her kan du læse mere om, hvordan I kommer i mål med at sikre overensstemmelse (compliance) med kemikalielovgivningen: ”Kemikalielovgivning og compliance”

Sådan sikrer I viden om interessenters krav til dokumentation 

Udover myndighedernes krav, bliver I også mødt med krav fra Jeres kunder, Jeres certificeringsorganer, Jeres forsikringsselskaber, Jeres investorer og andre. Derfor handler kemikaliestyring også om at skaffe sig viden om og overblik over, hvilke interessenter der kræver hvilken kemikalie dokumentation.

Her kan du læse mere om hvilken kemikalie dokumentation, der kræves ved ISO certificeringer: ”ISO certificering og ledelsessystemer”

Kemikaliestyring er også formidling af dokumentation og træning af ansatte

Til sidst må I ikke glemme formidling af den dokumentation, I har indsamlet og udarbejdet. Det er vigtigt, at denne dokumentation bliver formidlet til de personer i organisationen, der skal bruge den som led i deres arbejde på at skabe sikkerhed og troværdighed i forhold til Jeres interessenter.

En del af formidlings opgaven er også at træne de ansatte. Det er en vigtig faktor, I ikke må glemme. Ved træning sikres det, at alle forstår den dokumentation, der er udarbejdet og hvordan den skal bruges.

Mere information

Her kan du læse mere om:

Del siden