Print Friendly, PDF & Email

ISO certificering og ledelsessystemer 

Sådan får I styr på Jeres ISO dokumentation

Denne side indeholder information om, hvilke krav der stilles til virksomheder, der ønsker at opnå en ISO certificering ved implementering af et ledelsessystem efter en af ISO standarderne 9001, 14001 eller 45001. Vi har et særligt fokus på krav til kemikalier.

Indhold:

Ny struktur gør det lettere at indføre ISO systemer

Sådan kan I gøre bæredygtighed til en forretningsmulighed

Hvilke rutiner og struktur skal implementeres?

Sådan sikrer I, at Jeres rutiner bliver efterlevet i organisationen?

Derfor er kemikalier en vigtig brik i en ISO certificering

ISO 9001 (kvalitet): Hvilke krav stilles til kemikalier?

ISO 14001 (miljø): Hvilke krav stilles til kemikalier?

ISO 45001 (arbejdsmiljø): Hvilke krav stilles til kemikalier?

Sådan kan I lette Jeres ISO dokumentations arbejde 

Rådgivning og services ved implementering af ISO systemer

Ny struktur gør det lettere at få en ISO certificering

Mange virksomheder vælger i dag at lade sig ISO certificere efter én eller flere ISO standarder. De tre mest almindelige standarder for en produktions- eller servicevirksomhed er:

  • ISO 9001:2015 (kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (miljø)
  • ISO 45001: 2016 (arbejdsmiljø)

Alle standarderne indeholder systemkrav til fx dokumentstyring, afvigelseshåndtering, audit og ledelsens evaluering. Denne fælles del kalder vi HLS, der står for ”High Level Structure”. Se mere her

De nye standarder er også alle bygget op omkring risikobaseret tænkning, hvor både risici og muligheder skal afdækkes. Se mere her. Standarderne interesserer sig altså ikke kun for, hvilke risici der kan være for drift af Jeres virksomhed, men også for, hvilke muligheder I har for at forbedre Jeres forretning.

Sådan kan I gøre bæredygtighed til en forretningsmulighed

Flere og flere virksomheder interesserer sig ikke kun for de produkter eller ydelser, de køber, men også for, hvordan de er blevet produceret, eller hvordan ydelserne er udført. Årsagen er ikke kun, at kravet er lagt ind i standarderne, som en naturlig del af de forpligtelser man har, hvis man gerne vil have en ISO certificering. Årsagen er også, at mange gerne vil opleves som garanter for ansvarlighed og bæredygtighed for mennesker og miljø i verden. Derfor ser vi, at mange virksomheder opsætter både etiske, sikkerheds- og miljømæssige krav til deres underleverandører af fx ydelser, råvarer og udstyr.

Der kan derfor være store forretnings-muligheder ved at satse på bæredygtighed, hvor I viser, at I gerne vil gøre en indsats for at belaste mennesker og miljø mindst muligt ved drift af Jeres virksomhed og måske endda bidrage til at fremme den grønne udvikling eller den cirkulære økonomi hos Jeres kunder.

Hvilke rutiner og struktur skal implementeres ved en ISO certificering?

En ISO certificering vil kræve, at der bliver indført rutiner, der bl.a. sikrer:

  • At der skabes fremdrift og fortsatte forbedringer på hhv. kvalitet-, miljø eller arbejdsmiljøarbejdet.
  • At I altid har overblik over hvilken lovgivning, I er omfattet af, og viden om hvad den betyder for Jeres virksomheden.
  • At krav til virksomheden efterleves.
  • At ulykker og krise situationer kan håndteres på en konstruktiv og forsvarlig måde.
  • At der indsamles oplysninger i organisationen (afvigelser) og at organisationen lærer af dem.
  • At medarbejdere undervises og trænes i deres roller og opgaver ift. at forbedre kvaliteten, miljøet eller sikkerheden.

Sådan sikrer I, at Jeres rutiner efterleves i organisationen

De fleste, der vælger at bruge ressourcer på at få en ISO certificering, har en klar forventning om, at kunne skabe en høj grad af fx sikkerhed, miljø eller kvalitet, afhængig af, hvilken standard man lader sig certificere efter.

Den mere strukturerede måde at arbejde på, vil også føre til forbedringer hos langt de fleste virksomheder, særligt i starten, hvor alle har fokus rettet mod målet. Men efter et stykke tid oplever mange stadig, fejl, uheld eller ulykker, hvor medarbejdere kommer til skade, på trods af klare og beskrevne rutiner.

Hvis man ønsker en kultur med 0 ulykker, kan det klart anbefales, at ledelses-systemet suppleres med sikkerhedskultur programmer, der har fokus på at skabe sikker adfærd og personlig ansvarlighed hos alle ansatte på virksomheden. Se mere om implementering af god sikkerhedskultur her

Derfor er kemikalier en vigtig brik i en ISO certificering

Kemikalier indgår i de fleste produkter, som fx sko, tøj og biler, der sælges på BtC markedet, og i de fleste produkter, der sælges på BtB markedet, som fx elektroniske komponenter, maskindele, gummipakninger og andre halvfabrikata.

Nogle gange foretager vi udelukkende et videresalg, andre gang samler vi forskellige halvfabrikata, og tilfører måske også kemikalier som lim, svejsninger, olie, maling eller lak, inden vi sælger vores produkt.

Da kemikalier er en vigtig brik i både produktion af vores varer, og i drift af vores virksomhed, vil de også være helt centrale, når vi skal dokumentere, at vi er værdige til at opnå en ISO certificering, uanset om der er tale om kvalitet, miljø eller sikkerhed. Vi skal kunne dokumentere, at vi har styr på vores kemiske risici. Men brug af kemikalier kan også give os nogle forretningsmuligheder, som vi kan udnytte.

En mulighed kan være at satse på bæredygtighed, herunder en kemikaliestrategi, der helt forsøger at undgå, at få de problematiske stoffer ind på virksomheden. På den måde vil det blive lettere for Jer, at efterleve de kemikalielovkrav, der stilles til både Jeres færdigvarer og drift. Jeres restprodukter vil blive renere, og Jeres færdigvarer bliver lettere af genanvende. Derfor nedsætter I også Jeres risici for dårligt image og krav om tilbagetrækning af Jeres varer fra markedet, hvis de fx havner på den europæiske “RAPEX” liste (EU’s Rapid Alert System).  Se Miljøstyrelsens video om RAPEX her.

Læs også vores artikler om:

ISO 9001 (kvalitet): Hvilke krav stilles til kemikalier?

Hvis du ønsker at læse mere om de krav, I bliver mødt med på kemikalieområdet, hvis I ønsker en ISO 9001 kvalitets-certificering af Jeres virksomhed, kan du læse mere her: ISO 9001 og kemikalier. Her kan du også læse, hvilken kemikaliedokumentation en ISO 9001 certificering kræver.

ISO 14001 (miljø): Hvilke krav stilles til kemikalier?

Hvis du ønsker at læse mere om de krav I bliver mødt med på kemikalieområdet, hvis I ønsker en ISO 14001 miljø-certificering af Jeres virksomhed, kan du læse mere her: ISO 14001 og kemikalier. Det gælder både myndighedskrav som standardkrav. Her kan du også læse hvilken kemikaliedokumentation en ISO 14001 certificering kræver.

ISO 45001 (arbejdsmiljø): Hvilke krav stilles til kemikalier?

Hvis du ønsker at læse mere om, de hvilke krav I bliver mødt med på kemikalieområdet, hvis I ønsker en ISO 45001 arbejdsmiljø-certificering af Jeres virksomhed. Kan du læse mere her: ISO 45001 og kemikalier. Det gælder både myndighedskrav som standardkrav. Her kan du også læse hvilken kemikaliedokumentation ISO 45001 certificering kræver.

Sådan kan I lette Jeres ISO dokumentationsarbejde

I har mulighed for, at får masser af hjælp til Jeres ISO dokumentations arbejde, så I kan fokusere på at skabe resultater, i stedet for at bruge Jeres tid på at samle og opdatere data. Hvis du ønsker at vide mere om, hvilke værktøjer og services COS indeholder, der kan lette Jeres dokumentations arbejde ved en ISO certificering, uanset om der er tale om en ISO 9001 (kvalitet), en ISO 14001 (miljø) eller en ISO 45001 (arbejdsmiljø) kan du læse mere her: COS som ISO dokumentationsværktøj.

Rådgivning og services ved implementering af ISO systemer

Her kan du læse mere om:

Del siden