Print Friendly, PDF & Email

Det nye risiko begreb – fokus på både risici og muligheder

Med de nye ISO standarder introduceres det nye HLS system (High Level Structure), herunder også det nye risikobegreb. En risiko defineres som ”effekten af ​​usikkerhed i forhold til at nå fastsatte mål”, dvs. som en variation fra det forventede, der både kan være positiv og negativ.

En risiko er baseret på begivenheder, som kan skabe, forøge, forhindre, nedbryde, accelerere eller forsinke opnåelsen af fastsatte mål.

Risici 

De traditionelle risici er de begivenheder der fx kan forhindre eller forsinke opnåelsen af fastsatte mål.

Fx kan en risiko være at vi fx ikke har helt styr på problemstofferne i vores produkter. Pludselig udtager myndighederne eller en af vores nøglekunder et af vore produkter til test og opdager, at det indeholder problematiske stoffer fx med hormonforstyrrende effekt. Vores produkt havner på EU’s RAPEX liste og vi bliver bedt om at trække være varer tilbage fra markeder. Det koster, vores image lider under det og vi kan risikere at miste omsætning.

Muligheder 

De begivenheder, der fx kan forøge eller accelerere opnåelsen af mål, er vores muligheder.

Fx kan en mulighed være, at vi overvåger alle de stoffer der indgår i vores varer og stiller krav til vores underleverandører. Derfor er vi også bekendt med, at man i EU har fokus på et af de stoffer, der indgår i overfladebehandlingen af vores produkt, som man arbejder på at optage på EU’s kandidatlisten pga. stoffets hormonforstyrrende egenskaber. Derfor Indleder straks forsøg på at finde en ny overfladebehandling til vores produkt, så vi kan gå til markedet med en ”grøn” løsning i tide og evt. vinde markedsandele.

Del siden