Print Friendly, PDF & Email

ISO 9001 certificering og kemikalier 

ISO 9001: Hvilke krav stilles der til kemikalier?

I kvalitetstandarden (ISO 9001) er der særligt fokus på, at I har styr på de produkter og ydelser, I sælger. I skal derfor sikre, at I overholder Jeres kunders krav, herunder som minimum de myndighedskrav, der stilles i lovgivningen til de produkter og ydelser, I sælger.

ISO 9001 (kvalitet): Myndighedskrav til kemikalier 

 • I skal have en oversigt over de kemikalier, der indgår som råvare og hjælpestof i de færdigvarer I sælger.
 • I  skal have opdaterede sikkerhedsdatablade på de kemikalier, der indgår i Jeres færdigvarer.
 • I skal overholde krav til forbud og begrænsninger af problem stoffer, i de kemikalier I anvender.
 • I skal overholde krav til forbud og begrænsninger af problem stoffer, i de artikler I anvender.
 • Jeres færdigvarer skal overholde evt. særregler vedrørende kemikalier herunder fx krav til
  • Elektriske komponenter (RoHS),
  • Legetøj,
  • Kosmetiske produkter,
  • Fødevareemballager,
  • Biocider og bekæmpelsesmidler
  • Aerosoler
 • Jeres færdigvarer  skal overholde krav i produktansvarsloven. Læs mere her om produktansvar og kemikalier.
 • Jeres færdigvarer skal overholde krav til forbud, begrænsninger og tilladelser af problematiske stoffer jf. REACH
 • Jeres færdigvarer skal overholde krav til oplysningspligt jf. artikel 33 i REACH – Se Miljøstyrelsens video om kandidatlisten og oplysningspligt.

ISO 9001 (kvalitet): Krav til kemikaliedokumentation

Et ISO 9001 certifikat kræver, at I skal kunne dokumentere, at Jeres produkter og drift lever op til de krav, der stilles i standarden, herunder lovgivningen, og at I løbende foretager vurderinger, hvis noget ændrer sig.

Færdigvarer

I skal derfor kende Jeres processer, herunder vide hvilke kemikalier, der indgår i Jeres færdigvarer og I skal kunne dokumentere, at I har opdaterede sikkerhedsdatablade på de kemikalier, I anvender.

Indkøb

I skal kunne dokumentere, at Jeres indkøb lever op til de lovmæssige og kvalitetsmæssige krav. Det handler både om indkøb af nye kemikalier som råvarer og hjælpestoffer, nye artikler og ydelser (outsourcede processer), der indgår i Jeres færdigvare.

Lovcompliance

Med hensyn til efterlevelse af lovkrav, skal I kunne dokumentere, at I kender de kemikalie lovkrav, som Jeres færdigvarer er omfattet af, og at I efterlever dem.

Kompetencer 

Og I skal kunne dokumentere, at I har de rette kompetencer til at kunne udføre vurderinger og andet, der påvirker Jeres kvalitets-præstation, og Jeres evne til at opfylde Jeres forpligtelser.

Mere information

Her kan du læse mere om hvilke værktøjer og services COS indeholder, der kan lette Jeres dokumentationskrav ved en ISO 9001 certificering. COS står for “Chemical Online Service” og er vores kemikalievidensløsning.

Del siden