Print Friendly, PDF & Email

Hvornår er der krav om en sikkerhedsrådgiver?

De virksomheder, der enten modtager, transporterer eller afsender farligt gods, kan være omfattet af sikkerhedsrådgiver-bekendtgørelsen.

Der eksisterer dog nogle undtagelser, fx hvis der er tale om små emballage størrelser eller farligt gods i begrænsede mængder.

Hvis din virksomhed er omfattet af sikkerhedsrådgiver bekendtgørelsen, skal I udpege en sikkerhedsrådgiver. I kan enten vælge at uddanne Jeres egen eller at outsource opgaven til en ekstern rådgiver. Sikkerhedsrådgiveren skal have bestået en officiel eksamen og være godkendt af Beredskabsstyrelsen.  For at kunne opretholde sin godkendelse, skal sikkerhedsrådgiveren reeksamineres hver 5. år.

Sikkerhedsrådgiveren har en række opgaver, der skal aftales skriftligt. En af opgaverne er at udarbejde en lovpligtig årsrapport, der skal forelægges ledelsen i virksomheden. Årsrapporten skal arkiveres i 5 år og forevises myndigheden, ved anmodning herom.

Del siden