Print Friendly, PDF & Email

Hvilke medarbejdere skal uddannes
i farligt gods?

Chauffør-uddannelsen

Alle fører af køretøjer, der transporterer farligt gods over frimængden, skal være i besiddelse af et ADR bevis. ADR beviset dokumenterer, at de har gennemgået en uddannelse og bestået en eksamen i farligt gods. ADR beviset er gyldigt i en periode på 5 år.

Kapitel 1.3 uddannelsen – for ansatte, der udfører farligt gods opgaver

Ansatte der har opgaver, der vedrører transport af farligt gods, skal i et omfang der svarer til deres ansvarsområder og opgaver være uddannet i de krav, der stilles til transport af sådant gods, før de må påtage sig ansvar i forbindelse med udførelse af opgaverne.

Uddannelsen skal indeholde:

  • Grunduddannelsen
  • Funktionsspecifik uddannelse
  • Sikkerhedsuddannelse

Dokumentation for uddannelsen

Dokumentation for gennemført uddannelse skal opbevares af arbejdsgiveren og efter anmodning stilles til rådighed for den ansatte og myndigheden. Dokumentationen skal opbevares i 1 år efter ansættelsesforholdets ophør.

Uddannelsen skal periodisk suppleres med repetitionskurser ved ændring i reglerne.

Del siden